Saturday, April 20, 2024
HomeIslamski tekstoviZavist - prvi veliki grijeh

Zavist – prvi veliki grijeh

Ibn Kudame al Makdisi, rahimehullah je rekao:

„Znaj da je zavist velika bolest srca, a bolesti srca se ne liječe izuzev znanjem i djelom. Korisno znanje za liječenje zavisti je da čovjek zna da u stvarnosti zavist šteti njegovoj vjeri i dunjaluku, a da onome kome zavidi neće naštetiti ni u pogledu vjere, niti dunjaluka, već će mu samo koristiti. Blagodati ne prestaju kod osobe kojoj zavidiš, a čak i ako ne vjeruješ u proživljenje ova zavist bi opet zahtjevala lijek.
Ako si pametan, bićeš svjestan zla zavisti zbog bola koji uzrokuje u tvom srcu, a da nemaš nikakve koristi od nje. Šta tek onda ako znaš za kaznu za nju na ahiretu? Pojašnjenje naše izjave: „Doista, onome kome se zavidi, to ne šteti ni u pogledu vjere, niti dunjaluka, već zaparavo on ima koristi od toga i u vjeri i u dunjaluku“- zato što je Allah odredio za njega da mu blagodati traju do kraja njegova života koji mu je odredio; a takođe nema štete za njega na ahiretu što mu se zavidilo, jer on nije počinio nikakav grijeh u tome, već će mu ona biti od koristi, jer je on neko ko je trpio nasilje od tebe, naročito ako zavist dođe u obliku riječi i djela. Što se tiče dunjalučkih blagodati, t.j. koristi što ti zavide, je ta što je najveći cilj stvorenja svjedočiti žalosti neprijatelja i nema veće kazne od zavisti u kojoj se nađeš.

Dakle, ako razmisliš o onome što smo spomenuli, uvidjet ćeš da si ti doista neprijatelj samome sebi, prijatelj svog neprijatelja (u samom sebi). Tvoj primjer je poput primjera čovjeka koji baci kamen na neprijatelja da ga ubije, ali ga ne povrijedi, nego se kamen vrati na njegovo desno oko i izbije ga. Tako se njegova ljutnja poveća i on opet baci kamen, veći od ovog prvog, ali se on vrati na njegovo drugo oko i izbije ga. Njegova srdžba se još više poveća i on baci treći kamen, ali se on vrati, udari ga u glavu i razbije je, dok je njegov neprijatelj siguran i smije se njemu. Ovo je lijek za zavist zasnovan na znanju. Ako čovjek razmisli o ovome, zavist će biti otklonjena iz njegovog srca.

Što se tiče korisnog djela u liječenju zavisti, onda je to obvezivanje sebe da uništi ono što mu zavist naređuje.Tako ako ga podstiče ka mržnji i klevetanju onoga kome zavidi, onda on sebe treba obavezati da ga hvali i veliča. Ako ga čini oholim, onda on sebe treba obavezati da bude skroman prema njemu, t.j. onome kome zavidi; a ako ga čini da spriječi dolazak blagodati onome kome zavidi, onda treba obavezati sebe da poveća svoje darivanje blagodati njemu. I bila je grupa ispravnih prethodnika koji, kada bi čuli da ih je neko ogovarao, oni bi ogovaraču dali poklon…“

Sa arapskog prevela i prilagodila Medisa Dedović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments