Thursday, May 30, 2024
HomeAktuelnoŽeliš li da u jednom danu postiš dva puta?

Želiš li da u jednom danu postiš dva puta?

Pošto u danima zul-hidždžeta mnogi muslimanu poste, potrudite se da u ovim danima priredite iftar nekom postaču

Jedna velika prilika koja se nalazi pred nama tokom prvih deset dana zul-hidždžeta jeste priređivanje iftara postaču. Mnogi nisu svjesni činjenice koliku nagradu ima onaj koji nahrani postača i priredi mu iftar.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko nahrani postača, imat će istu nagradu kao i postač, s tim što postaču time neće biti umanjena njegova nagrada.”
(Tirmizi i Ibn Madža, od Zejda b. Halida el-Džuhenija, r. a., a šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih djela)

Allahova milost prema nama je tolika da nije uvjet da bismo postigli ovu nagradu da nahranimo nekoga ko je siromašan i potreban, već je hadis općeg karaktera, što znači da kome god čovjek pripremi iftar, pa makar se radilo o nekome bližnjem iz njegove rodbine, imat će nagradu kao i postač, a to neće umanjiti nagradu nahranjenih postača.

Neki učenjaci zastupali su mišljenje da će čovjek koji za iftar postaču dadne samo jednu datulu ili čašu vode, biti obuhvaćen nagradom koja se navodi u ovom hadisu. Ovaj stav i ovakvo shvatanje hadisa preferirao je šejh Usejmin u poznatom komentaru na djelo Rijadus-salihin.

Ovo su velika vrata dobra u blagoslovljenim danima zul-hidždžeta i ovakvim postupanjem postižu se i mnoge druge društveno-socijalne koristi, jer kada čovjek nekoga pozove na iftar ili samo nahrani postača, to ojača njihove društvene veze, a samim tim to se pozitivno odražava i na društvo u kojem žive.

Zato, uvažena braćo i sestre, ne dopustite sebi da prođu ovi blagoslovljeni dani a da niste nahranili nekoliko postača, kako biste na taj način povećali svoja dobra djela i kako biste zaradili nagradu shodno broju nahranjenih postača.

Priredio: Pezić Elvedin

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments