Posts From PIWNona084736

Blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava

Znanje o Allahovim, subhanehu ve te’ala, imenima i svojstvima i njihovo razumijevanje osnova je svakog znanja, jer, postoje dvije vrste šerijatskog znanja: znanje o Allahu, subhanehu ve te’ala, i znanje o Njegovim naredbama i zabranama, odnosno znanje o Allahovom Šerijatu. Ova druga vrsta znanja vraća se prvoj, tj. proizilazi iz nje, upravo kao što sva stvorenja-ljudi, koji bi trebali praktikovati Allahove naredbe i zabrane – vraćaju se Allahu, subhanehu ve

Da li žena može da uzme muževo prezime?

Pitanje: Prilikom sklapanja braka uzela sam muževo prezime, jer bi zadržavanje djevojačkog prezimena uzrokovalo mnoge probleme s njegovim roditeljima; znate da je tako nešto kod našeg naroda skandalozno. Nakon toga sam saznala da mnogi učenjaci to smatraju velikim grijehom pozivajući se pri tome na hadis koji zabranjuje da se čovjek pripiše onome kome ustvari ne pripada. Allah vas nagradio! Odgovor: Nije legitimno da žena uzme muževo prezime iz tri razloga: Prvo,

Prijave za ljetni seminar.

  Prijavu, za  Druženje u prirodi  koje će se održati u periodu 11-13 maj 2018, možete popuniti i poslati na formularu koji se nalazi ispod. Prijave za druženje primamo najkasnije do 25 aprila 2018 a uplate do 30 aprila 2018. Neblagovremene prijave nećemo uzimati u obzir.  Cijena za smještaj i hranu u kampu za učesnike seminara iznosi: odrasla osoba –   član        S-D-O-a        650 SEK odrasla osoba – 

stop – prijave

Vrijeme predviđeno za prijavu je isteklo. Od 15. Maja 2017 godine više se nije moguće prijaviti na seminar koji će se održati od 19-21 Maja 2017 godine!