Monday, June 24, 2024
HomeIslamski tekstoviBlagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava

Blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava

Znanje o Allahovim, subhanehu ve te’ala, imenima i svojstvima i njihovo razumijevanje osnova je svakog znanja, jer, postoje dvije vrste šerijatskog znanja: znanje o Allahu, subhanehu ve te’ala, i znanje o Njegovim naredbama i zabranama, odnosno znanje o Allahovom Šerijatu. Ova druga vrsta znanja vraća se prvoj, tj. proizilazi iz nje, upravo kao što sva stvorenja-ljudi, koji bi trebali praktikovati Allahove naredbe i zabrane – vraćaju se Allahu, subhanehu ve te’ala, i ovise o Njemu.

Onaj koji se upozna s Allahovim imenima i svojstvima, bude razmišljao o njima i postupao po njima, spoznat će ogromno znanje, velike mudrosti i osjetit će lijepe rezultate, plodove tog znanja, ono će na njega ostaviti velikog traga.

1.Od plodova, koristi i blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i to što vjernik upoznavanjem svoga Gospodara ispunjava time svoje srce. Svo svoje srce ispunjava spoznajom Allaha, subhanehu ve te’ala, pa takvo srce uslijedi sa prelijepim rezultatima od: lijepog ponašanja prema Allahu, subhanehu ve te’ala, slijeđenja Njegovih naredbi i zabrana, davanja prednosti Allahu, subhanehu ve te’ala, u svemu, čestog spominjanja Allaha Uzvišenog, činjenja svega onog što će ga približiti njegovom Gospodaru i čime će zadobiti Njegovo zadovoljstvo.

2.Od blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i činjenica da je vjernik kod Allaha, subhanehu ve te’ala, na onom stepenu kako i koliko poznaje Allaha, tj. vjernikov položaj kod Allaha zavisi od njegovog poznavanja Allaha, subhanehu ve te’ala.

Razmisli zajedno sa mnom zašto je Ajetu-l-Kursi najveličanstveniji i najvrijedniji ajet u Allahovoj Knjizi, Kur’anu?

Zbog čega sura El-Ihlas odgovara jednoj trećini Kur’ana?

Ajetul-Kursi najuzvišeniji je ajet zbog toga što govori samo o Allahu, subhanehu ve te’ala, od početka do kraja.

Sura El-Ihlas jednaka je jednoj trećini Kur’ana zato što govori samo o Allahu, subhanehu ve te’ala, od početka do kraja. Pa, kako se Allahov govor vrijednuje jedan nad drugim – zbog toga što jedan govori samo o Allahu dok drugi govori o nečemu drugom, isto tako kod Allaha, subhanehu ve te’ala, se vrednuju i ljudi, oni koji Ga više poznaju na visočijem i uzvišenijem su stepenu od onih koji Ga manje poznaju.

Zar nas ova činjenica neće podstaknuti da što više i bolje upoznamo svoga Gospodara, ne bismo li Mu bili što bliži?

3.Od blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i postizanje sretnog života. Čovjek neće postići sreću, sigurnost i spokojnost osim sa spoznajom svoga Gospodara – Onoga Koji ga je stvorio nakon što nije bio vrijedan spomena, mnoge mu blagodati svoje ukazao –  srazmjerno spoznaji Allaha, subhanehu ve te’ala, i slijeđenju Njegove upute – Kur’ana čovjek će i postići sreću i sigurnost. Allah subhanehu ve te’ala je rekao: „A oni koji budu slijedili Moju uputu, oni ni od čega neće strahovati i ni za čim neće tugovati.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 38.)

4.Onaj koji se upozna sa Allahovim imenima i svojstvima, i bude ih volio, često spominjao svoga Gospodara po njima i radio po njima, takav će zadobiti Allahovu ljubav.

Poslušaj zajedno sa mnom hadis Aiše, radijallahu anha, u  kojem kaže: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. On je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi završavao namaz učeći suru „Kul huvallahu ehad.“ Kada su se vratili, to su spomenuli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je on rekao: „Upitajte ga, zbog čega to čini.“ – Upitali su ga, a on je odgovorio: „Zbog toga što ta sura opisuje Milostivog i ja volim da je učim zbog toga.“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je na to rekao:“Obavijestite ga da i Allah njega voli.“ (Buharija, 7375; Muslim,813).

U drugoj predaji stoji da mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Tvoja ljubav prema njoj uvela te je u Džennet.“ (Buharija mu’alleken,774; Tirmizi 2901, u hadisu Enesa radijallahu anha, Sahih Džami’i Tirmizi, 2323.)

5.Allahova  imena i svojstva razlog su ulaska u Džennet onoga koji ih spozna, vjeruje u njih i radi po njima. U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Doista, kod Allaha, subhanehu ve te’ala, postoji devedest i devet imena, stotinu manje jedno, ko ih nauči, vjeruje i radi po njima ući će u Džennet.“ (Buharija 2736.,6410; Muslim,2677.)

6.Onaj koji spozna Allaha, subhanehu ve te’ala, spozna Njegova imena, svojstva, radnje, takav će biti siguran i spokojan od svakog zla.

U hadisu Osmana b. Affana, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema ni jednog čovjeka da ujutro svakog dana i naveče svake noći kaže: ‘U ime Allaha, Onoga s Čijim imenom ništa ne može nauditi na Zemlji a ni na nebesima, On je Onaj Koji sve čuje i Onaj Koji sve zna;’ tri puta, a da mu nešto naudi.“ (Ebu Davud 5088., Tirmizi 3388., Ibnu Madže 3869., Sahih Sunen Ibnu Madže 3120.)

7.Blagodat poznavanja Allahovih imena i svojstava ne zadržava se samo životu ljudskih srca, postizanju zaštite i otklanjanju nedaća, već rezultati poznavanja Allahovih imena i svojstava javljaju se i u fikhu-pravu. Tako ćete naći da spomen Allahovog imena rastavlja halal od harama. Allah, subhanehu ve te’ala dozvoljava da se jede ono meso pri čijem je klanju spomenuto Allahovo ime. Svevišnji kaže: „I jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime ako u Njegove riječi vjerujete.“ (Prijevod značenja El-En’am, 118.) Dok je na drugoj strani, zabranio da se jede ono meso pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Rekao je: „I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Doista je to grijeh!“ (Prijevod značenja El-En’am, 121.)

8.Od bereketa Allahovih imena i svojstava jeste i zaštita od šejtana, odnosno šejtan se ne približava kući i jelu gdje se spominje Allahovo ime.

U hadisu Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada čovjek uđe u svoju kuću pa spomene Allaha kod svog ulaska i kod svoje hrane, šejtan kaže: „Nema konaka niti večere.“ (Muslim 2018.)

Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iblis je rekao: ‘Gospodaru, nema nijednog Tvog stvorenja a da Mu Ti nisi odredio nafaku-opskrbu i život, pa u čemu je moja opskrba?’ Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: ‘Ono pri čemu nije spomenuto Moje ime!’“ (Ebu Nu’ajm u ‘Hilji 8126, Ebu Šejh u ‘el-azame! – Sahih)

9.Svjesnost Allahova, subhanehu ve te’ala, nadzora i nadgledanja u tajnosti i javnosti, iskrenost u riječima i djelima, lijepo mišljenje o Allahu i onome što je Uzvišeni Allah naredio i zabranio, o onome što je odredio i dozvolio da se dogodi, iskreni oslanac na Allaha, subhanehu ve te’ala, ispravno obožavanje Allaha srcem, jezikom i djelom, sve su to koristi i blagodati poznavanja Allaha, subhanehu ve te’ala, Njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava.

 

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments