Monday, April 15, 2024
HomeHadis danaHadis dana - odgovornost u povjerenju

Hadis dana – odgovornost u povjerenju

Kaže Ibn-Omer, radijallahu anhuma: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Svi ste vi pastiri i svi će te biti pitani za svoje stado. Muškarac je pastir u svojoj porodici i biće pitan o svom stadu. Žena je pastirica u kući njenog muža i biće pitana o svom stadu. Sluga je pastir u imetku njegovog gospodara i biće pitan o svom stadu. I svi ste vi pastiri i bićete pitani o svom stadu.”

Biografija ravije:

Abdullah  ibn Omer ibn el-Hattab, radijallahu anhuma, je plemeniti ashab, prenio je mnogo hadisa. Bio je najčvršći u slijeđenju sunneta. Preselio je 73. god. po Hidžri.

Kratki komentar hadisa:

Ovaj hadis upućuje da će svaki pojedinac biti pitan o onome što mu je Allah dao na povjerenje. Dužan je da uređuje ono što mu je povjereno, da postupa pravedno i radi na njegovom popravljanju. Obaveza je svima gore spomenutim u hadisu da rade ono što je u koristi onog za koga je odgovoran, da ih savjetuju i poučavaju nužnim stvarima vjere i dunjaluka. Obavezni su, takođe, da iz straha od Allaha lijepo postupaju prema njima kako se ne bi izložili Allahovoj srdžbi i kazni.

Pouke hadisa:

1. Podsticanje vladara i staratelja na blagost i davanje savjeta svojim podanicima.

2. Žestoka opomena onom kome bude povjerena stvar muslimana pa je zapostavi i zanemari.

3. Podsticanje staratelja na pravednost prema onima nad kojima je pretpostavljen.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments