Islamski tekstovi

Hutba: Muhammede, sallallahu alejhi we sellem, ti si naš najljepši uzor

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Muhammede, sallallahu alejhi ve sellem, Ti si naš najljepši uzor. Želja mi je da inša-Allah ovom hutbom pobudim naše osjećaje u pogledu slijeđenja sunneta našeg Poslanka, sallallahu alejhi ve sellem, kao najboljeg uzora, kako bi time zaslužili Allahove, dželle še’nuhu, milost i nagradu kojima težimo i nadamo im se. Ali prije nego bilo šta kažem na zadatu temu želim da vas

Hutba: Muhammed, sallallahu alejhi we sellem – milost svjetovima

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem – milost svjetovima. Podsjećam sebe i vas na 107. ajet Sure El-Enbija, gdje Allah, dželle še’nuhu, govoreći o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima. Na pomenutu temu govorim dan uoči Dana državnosti Republike Bosne i Hercegovine i dva dana poslije izricanja prvostepene presude

Hutba: Imetak se ne umanjuje sadakom

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Imetak se ne umanjuje sadakom. Govoriti o sadaci i davati sadaku, u ovom našem vremenu i okruženju, je naša velika zadaća, koju mnogi od nas, svjesno ili nesvjesno, zanemarujemo, a mnogo je onih koji imaju pravo na nju i mnogo je nas koji imamo obavezu da je damo. Znajmo, braćo i sestre, da nam sadaka otvara vrata opskrbe i trasira put

Hutba: Ejub, alejhis-selam – simbol strpljivosti

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ejub, alejhis-selam – simbol strpljivosti. Govorim o ovoj temi u vremenu u kojem su neki ljudi izloženi teškim iskušenjima, ali mnogo manjim od iskušenja Ejuba, alejhis-selam, u vremenu u kojem sve veći broj Bošnjaka doživljava razočarenja i govori: „Ne znam za šta sam se borio! Kada bi ponovo bilo što je bilo, znao bih kako ću!“ Braćo i sestre, nemojmo biti

Hutba: Ko su istinski mu’mini

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Ko su istinski mu’mini, a na istu ću inša-Allah govoriti kroz Kur’an, hadis i mišljenja uleme, u želji da nas podstaknem da uz Allahovu, dželle še’nuhu, pomoć budemo pravi mu’mini. Juče se navršilo četrnaest godina od smrti rahmetli Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i našeg Vrhovnog komandanta, pa ga spominjimo u našim hajir dovama, jer su njegove

Hutba: Jevmu-Ašura / Dan Ašure – 1439. H. / 2017

Braćo i sestre u islamu! Tema naše današnje hutbe je Jevmu-Ašura / Dan Ašure – 1439. H. / 2017. god., koja inša-Allah pada sutra. Allahova, dželle še’nuhu, je odredba da je danom stvaranja nebesa i Zemlje, odlučio da se vrijeme računa sa dvanaest mjeseci, među kojima je posebnu počast dao za četiri „Sveta mjeseca“ (Ešhuri hurum). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Ebu Bekre, radijallahu anhu, pojašnjava

Fikhsko-pravna pitanja vezana za post na dan Ašure – Mr Elvedin Pezić

Oprost grijeha za post dana Ašure, koji ove godine pada u narednu subotu, 30.09.2017 god. – Sunnet je da se posti dan Ašure. Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ”Nisam vidio da se Allahov Poslanik trudi u postu nekog dana, zbog vrijednosti nad drugim danima, osim dana Ašure i ovog mjeseca – misleći na ramazan.” (Buharija i Muslim) Upitan je Allahov Poslanik o postu na dan Ašure, pa je kazao: ”Post

Odlike Allahovog mjeseca muharrema – Mr Elvedin Pezić

1-Mjesec muharrem je jedan od četiri sveta mjeseca. Kazao je Allahov Poslanik, alejhis-selam: ”Dvanaest je mjeseci u godini, a četiri su sveta, tri dolaze jedan za drugim: zul-ka’de, zul-hidždže i muharrem, i redžeb koji pada između dva džumadeta i šabana.“ (Buharija i Muslim) Uzvišeni Allah je kazao: ”Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta, to je

Hutba: Hidžra nas uči i podsjeća

Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Hidžra nas uči i podsjeća. Za pomenutu temu sam se opredijelio u drugom danu mjeseca muharrema 1439. hidžretske godine, a to je prilika da se sjetimo Hidžre, koja spada u red vrlo važnih događaja u historiji islama, sa kojim počinje računanje muslimanskog kalendara. Tužan sam što se u ovom mubarek mjesecu, jednom od četiri Ešhuri huruma (Sveta mjeseca) u kojima je

Najbolji dani u godini – kako ih iskoristiti?

OD SUTRA (SRIJEDA) NASTUPAJU NAJBOLJI DANI U GODINI, KAKO IH ISKORISTITI ?! Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u prvih deset dana zul-hidždžeta: “Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih dana”, misleći na prvih deset dana tog mjeseca. Rekli su ashabi: “Čak ni borba na Allahovom putu?” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu!” A zatim je nastavio: “Osim čovjeka koji