Friday, June 21, 2024
HomeOstali tekstoviGdje su spušteni Adem a.s. i Hava?

Gdje su spušteni Adem a.s. i Hava?

U Kur’ani-Kerimu postoji jasan dokaz da su Adem a.s. i njegova žena Hava, nakon što su pojeli plodove sa drveta koje im je Allah dž.š. zabranio, spušteni iz dženneta na zemlju.

Rekao je Uzvišeni:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

“I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili. “Siđite!” – rekosmo Mi – “jedni drugima ćete neprijatelji biti, a na Zemlji ćete boraviti i do roka određenog živjeti!” (Al-Baqara, 36)

Međutim, o mjestu na kojem su spušteni Adem a.s. i Hava u Kur’anu nema nikakvih dokaza, pa čak niti u ispravnom sunnetu našeg Poslanika s.a.w.s. Na ovu temu postoje govori nekih od ashaba koje su prenijeli mufesiri.

Također postoje slabi hadisi u kojima je spomenuto mjesto na zemlji gdje su spušteni Adem .a.s. i Hava, kao što je hadis: “Spušten je Adem u Indiji…..”, kojeg bilježi Ibn Asakir u knjizi “Historija Damaska” (7/437). Ovaj hadis je slab, a kao takvog ga je ocjenio i šejh Albani u knjizi “Silsiletu Daifa” (403). Postoji još drugih hadisa na ovu temu, ali su svi sa jakim slabostima u svojim lancima.

Na ovu temu postoji i mnogo predaja prenesenih od učenjaka selefa, koji su predaje uzimali od ehlul-kitabija u njihovom vremenu. Stoga nije nam dozvoljeno oslanjati se na ove predaje, niti vjerovati u njihovu ispravnost, a selef ih je prenio da bi znali u šta vjeruju ehlul-kitabije na ovu temu.

Dakle, uzimajuću u obzir slabe predaje i govore nekih ashaba, postoji nekoliko različitih mišljenja o mjestu spuštanja Adema a.s. i Have na zemlju:

– Adem a.s. je spušten u Indiji, a Hava i Džidi (danas grad luka u Saudijskoj Arabiji);

– oboje su spušteni u Indiji;

– Adem a.s. je spušten u mjestu “Dahna” koje se nalazi između Taifa i Mekke;

– spušten je Adem a.s. na Saffi, a Hava ne Mervi, (mjesto koje se danas nalazi u sklopu Harema Kabe, i na kojem se vrsi obred hadždža saj).

 

Rekao je hafiz Ibn Kesir, rhm:

“Rekao je Sadij: “Rekao je Uzvišeni: اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

“Silazite iz njega svi!” (Al-Baqara, 38)

Pa su sišli. Adem a.s. je sišao u Indiji, a sa njim je spušten i hadžerul-eswed, i dio lista džennetskog drveta. Iz tog lista je u Indiji izraslo mirisno drvo, i osnova mirisa koji nam dolazi iz Indije jeste iz ovog drveta. Adem a.s. ga je donio sa sobom osjećajući tugu za džennetom nakon što je iz njega izašao.

Prenosi Imran ibn Ujejne od od Ata ibn Saiba, a ovaj od Said ibn Džubejra da je Ibn Abbas r.a. rekao: “Spušten je Adem a.s. iz dženeta u mjesto Dahna, u Indiji.”

Kaže Ibn Ebi Hatim: “Govorio nam je Ebu Zer’a, a njemu Osman ibn Ebi Šejbe, da je čuo od Džerira, a ovaj od ‘At’a, da mu je Seid ibn Džubeir rekao da je čuo Ibn Abbasa r.a. kako kaže: “Spušten je Adem a.s. u mjestu Dahna, koje se nalazi između Taifa i Mekke.”

Od Hasana El-Basrija se prenosi da je rekao: “Spušten je Adem u Indiji, a Hava u Džidi, Iblis je spušten u Destemisanu nedaleko od Basre, a zmija u Asfahanu.” (Bilježi Ibn Ebi Hatim)

Također prenosi IbnEbi Hatim da mu je Muhammed ibn Imran ibn Haris rekao da je čuo od Muhammeda ibn Saida ibn Sabika, a ovaj od Ammra ibn Ebi Kajsa, da je Ibn Adi čuo Ibn Omera da je rekao: “Spušten je Adem na Saffi, a Hava na Mervi.”

(Tefsirul Kur’an El ‘Azim, 1/237)

 

Priprema i obrada teksta redakcija s-d-o.org

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments