Wednesday, June 19, 2024
HomeHadis danaHadis dana - obaveza traženja znanja

Hadis dana – obaveza traženja znanja

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu aleji ve sellem, rekao:

Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu.”[1]

 

        Biografija ravije:

Enes ibn Malik el-Ensari, rahimehullah, časni ashab, sluga Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Služio ga je deset godina. Prenio je mnogo hadisa i ubraja se među fakihe i učene ashabe. Preselio je 92. god. po Hidžri.

 

         Kratki komentar hadisa:

U hadisu je dokaz obaveze traženja znanja, čak šta više, to je od najvećih fardova i vadžiba. Korisno znanje je ono čiji je plod bogobojaznost i poniznost. Ono koristi svom vlasniku u toku njegovog života i poslije smrti:

A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.”[2]

Najpotpuniji način traženja znanja je da onaj koji traži znanje vodi brigu o učenju nasljeđene nauke od Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, (tj. hadisa), razumijevanja značenja Poslanikove, sallahu alejhi ve sellem,  naredbe, zabrane i ostalog govora, slijeđenju toga i davanja prednosti tome nad ostalim.

 

         Smjernice hadisa:

  1. Superiornost islama, time što je učinio znanje razlogom uspjeha na dunjaluku i ahiretu.
  2. Činjenica da je islam preduhitrio druge u pozivanju znanju i učenju.
  3. Traženje znanja je obaveza svakom muslimanu i muslimanki.
  4. U islamu je učenjak bolji od pobožnjaka.
  5. Iskren nijjet u traženju znanja čini studiranje, istraživanje i pronalaženje primljenim ibadetom, inšallah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Ibn-Madže (1/8), spomenuo je Es-Sehavi mnoge koji bilježe ovaj hadis, kao što je je u knjizi El-Mekasid, 44. str., broj 660. Šejh Albani smatra da je hadis vjerodostojan, kao što je u Sahihul-džami’a broj 3808.

[2]  Fatir, 28.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments