Tuesday, May 28, 2024
HomeHadis danaHadis dana - pažnja islama prema mesdžidima

Hadis dana – pažnja islama prema mesdžidima

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je neki čovjek crnac, ili žena crnkinja, čistio mesdžid, te je umro. Pa je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, pitao o njemu i rekoše mu da je umro. A on reče:

Zar me niste mogli o tome obavijestiti, pokažite mi njegov kabur, ili je rekao, njen kabur“, pa je otišao na njegov kabur i klanjao mu dženazu.[1]

 

Biografija ravije:

Abdurrahman ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam u godini Bitke na Hajberu, tj. 7. god. po Hidžri. Stalno je bio uz Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, nastojeći da što više stekne znanja. Smatra se ashabom koji je zapamtio najviše hadisa. Preselio je 57. god. po Hidžri, s tim da ima i drugih mišljenja o godini njegove smrti.

 

         Kratki komentar hadisa:

U hadisu je dokaz da islam vodi računa o čistoći mesdžida. Takođe, u njemu je dokaz o ispravnosti dženaze namaza poslije ukopavanja umrlog, svejedno da li mu je klanjana dženaza prije ukopa ili ne. A isto tako hadis upućuje da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, posvećivao veliku pažnju mesdžidima.

 

Propisi vezani za hadis:

  1. Islam vodi računa o održavanju čistoće mesdžida.
  2. Pažnja Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, prema ovom čovjeku ukazuje koliko je, sallahu alejhi ve sellem, vodio računa o svojim ashabima i pitao o njima kada su odsutni.
  3. Podsticanje na održavanje Allahovih kuća i na učestvovanje u njihovom čiščenju.
  4. Nebacanje maramica i sličnog u mesdžidima.
  5. Čišćenje mesdžida, uređivanje mushafa i prostirki i zatvaranje vrata je vid brige o mesdžidu.
  6. Ne treba pisati po vanjskim ili unutrašnjim zidovima mesdžida.
  7. Podsticanja na klanjanje dženaze namaza dobrim ljudima, i preporučljivost klanjanja dženaze prije ukopa, ili poslije na kaburu za onog ko ne prisustvuje dženazi.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Buharija (1/175), broj 460, Knjga o namazu, poglavlje: Čišćenje mesdžida, i Muslim (2/659), broj 956, knjiga: Dženaza, poglavlje: Namaz na kaburu.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments