Saturday, April 20, 2024
HomeHadis danaHadis dana - uticaj prijatelja na čovjeka

Hadis dana – uticaj prijatelja na čovjeka

Prenosi Ebu-Musa el-Eš’ari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

Zaista, primjer dobrog i lošeg prijatelja je kao onaj koji nosi miris misk i onaj koji puše u kovački mijeh. Onaj koji nosi miris misk ili će ti ga poklonit, ili ćeš ga kupiti od njeg, ili ćeš osjetit od njeg ugodan miris. A onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš osjetit od njeg neugodan miris.”[1]

 

Značenje manje poznatih riječi:

kovački mijeh – kožna futrola pomoću koje kovač puše u vatru

 

Biografija ravije:

Ebu-Musa Abdullah ibn Kajs ibn Sulejm el-Eš’ari je plemeniti ashab, bio je namjesnik Kufe. Preselio je 50. god. po Hidžri.

 

         Kratki komentar hadisa:

Hadis je dokaz da druženje sa dobrim i moralnim ljudima utiče na sreću čovjeka, i svaki čovjek se na svog prijatelja ugleda. Suprotno tome, druženje sa prostacima i pokvarenjacima donosi čovjeku nesreću. Da bi to pojasnio Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je naveo dva jasna primjera.

 

         Upute hadisa:

  1. Islam vodi brigu o usmjerenju svojih sljedbenika da se druže sa dobrim ljudima.
  2. Čovjek je pod uticajem svog prijatelja u dobru ili zlu.
  3. Nastojanje da se prijateljuje sa odabranim ljudima.
  4. Od koristi druženja sa dobrim ljudima je što pomažu u hajru i upozoravaju na zlo.
  5. Musliman se čuva prijateljevanja sa društvom koje ima poročne navike poput ostavljanja namaza, pušenja cigareta i tome slično.


[1]  Buharija (5/2104), broj 5534, Knjiga o klanju i lovu, Poglavlje o misku, i Muslim (4/2026), broj 2628, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Preporučljivost druženja sa dobrim ljudima.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments