Friday, May 31, 2024
HomeHadis danaHadis dana - zabrana varanja

Hadis dana – zabrana varanja

Prenosi Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, idući pijacom naišao na gomilu hrane koja se prodaje, stavio je svoju ruku u tu gomilu i na prstima su mu ostali tragovi vlažnosti, pa reče: “Šta je ovo, vlasniče hrane?” Kaže: “Pokislo je, o Allahov Poslaniče.” Pa mu reče: “A zašto nisi pokvarenu hranu stavio iznad da je vide ljudi? Onaj ko vara nije od nas.” Biografija ravije: Abdurrahman ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam u godini Bitke na Hajberu, tj. 7. god. po Hidžri. Stalno je bio uz Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, nastojeći da što više stekne znanja. Smatra se ashabom koji je zapamtio najviše hadisa. Preselio je 57. god. po Hidžri, s tim da ima i drugih mišljenja o godini njegove smrti. Kratki komentar hadisa: Poučava nas Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu kako treba da se ophode ljudi jedni prema drugima u njihovim trgovinskim relacijama. Nije im dozvoljeno da jedni druge obmanjuju i varaju jer to raspaljuje u njihovim prsima mržnju, širi zlobu i kida islamske bratske veze, a to je ono što islam ne želi od svojih sljedbenika. Naime, islam podstiče da prodavač spomene mahane robe koju prodaje, i da pojasni njene karakteristike od kojih zavisi interes mušterije. A ako ne postupi ovako smatra se varalicom i obmanjivačem izlažući samog sebe Allahovoj srdžbi i kazni. Pouke hadisa: 1. Obaveza je prodavaču da spomene mahane robe koju prodaje i da opiše njene karakteristike. 2. Zabrana varanja u međuljudskim postupcima i žestoka opomena onima koji to rade. 3. Vadžib je muslimanima da se međusobno savjetuju.

Previous article
Next article
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments