Klanjanje noćnog namaza nakon vitra u Ramazanu i učenje kunut dove