Friday, June 21, 2024
HomeStudijeRuknovi (temelji) šehadeta

Ruknovi (temelji) šehadeta

Lekcija br. 5

Ruknovi (temelji) šehadeta

 

Video “Ruknovi (temelji) šehadeta”

Preuzmite lekciju u  mp3 formtu

Preuzmite tekst u word formatu

Ladda ner på svenska

La ilahe illallah, Muhammedun resulullah

(Ruknovi i šartovi)

1. O važnosti šehadeta i njegovog značenja govore sljedeće činjenice:

 

a) Zbog značenja ovih riječi i onoga na što one upućuju Allah je poslao sve Svoje poslanike:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

”Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: “Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!” (El-Enbija, 25.)

 

b) Svjedočenje šehadeta je rukn (temelj) Islama, dokaz je Džibrilov hadis, ili hadis kojeg od Poslanika s.a.w.s. prenosi Ibn Omer, r.a.:

”Islam je izgrađen na pet stvari: na svjedočenju da nema božanstva sem Allaha i da je Muhamed Njego Poslanik, na obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadža i postu ramazana.” (Buharija i Muslim)

 

c) Ove riječi su najlakše riječi za izgovor, a biće najteže na vagi od dobrih djela na Sudnjemu danu. Ovome nam svjedoči hadis poznat po imenu ”Hadis kartice”:

Od Abdullaha ibn Amra ibn El-‘Asa, r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Dozvaće se čovjek iz mog ummeta na Sudnjemu danu ispred ostalih stvorenja i biće mu predočeno 99 dugih bilješki (od grijeha), dugih koliko vid može doprijeti. Tada će ga Allah dž.š. upitati: ”Da li negiraš išta od ovoga?”, a on će odgovoriti: ”Ne, Gospodaru moj!”. Zatim će ga Allah dž.š. upitati: ”Da li su te oštetili pisari čuvari (meleki)?”, a potom će ga upitati: ”Da li imaš nešto od dobrih djela.” Tada će ovaj čovjek iz straha reći: ”Ne!” Tada će Allah dž.š. reći: ”Nije tako, ti zaista imaš dobro djelo, tebi se danas zaista neće učiniti nepravda.” Zatim će se izvaditi jedna kartica na kojoj piše: Ešhedu en La ilahe illallah ve ene Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Tada će reći čovjek: ”Gospodaru moj, šta je ova mala kartica u odnosu na ove bilješke?!”, a biće mu rečeno: ”Neće ti se nepravda učiniti.”

Pa će se onda staviti bilješke na jednu stranu vage, a kartica na drugu stranu, pa će prevagnuti kartica.” (Hadis bilježe Ahmed, Tirmizi, Ibn Madže i Hakim, a šejh Albani ga je ocjenio ispravnim)

 

d) Ko bude ”iskreno” (ova riječ je i ključ razumijevanja ovog hadisa) svjedočio šehadet biće zabranjen džehennemu, i ući će u džennet:

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: ”Ko bude rekao La ilahe illallah, Allah će ga zabraniti vatri.” (Buharija)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: ”Nema toga roba koji kaže: La ilahe illallah, a zatim umre na tome, a da neće ući u džennet.” (Buharija i Muslim)

 

2. Puko izgovaranje ovih riječi, bez znanja o njihovom značenju i prihvatanja tog značenja iskreno, bez pridržavanja onoga čime te ove riječi obavezuju, i bez klonjenja od onoga što se suprostavlja ovim riječima, neće koristiti. Dokazi su sljedeći:

a) Munafici su izgovarali ove riječi, kao što stoji u suri El Munafikun:

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون

”Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: ”Mi tvrdimo da si ti zaista Allahov Poslanik!” – I Allah zna da si ti zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi da su licemjeri pravi lašci.” (El-Munafikun, 1.)

A Allah je njima obezbjedio mjesto u vatri, i pored njihovog pukog izgovaranja šehadeta:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

”Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (An-Nisa’, 145.)

 

b) Allah svjedoči u suri Al-Baqara da ima onih koji svojim jezicima govore da vjeruju u Allaha i Sudnji dan, a da oni nisu vjernici:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

”Ima ljudi koji govore: “Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!”- a oni nisu vjernici.” (Al-Baqara, 8.)

 

c) Da samo izgovaranje šehadeta nije dovoljno svjedoči nam i postupak Poslanika s.a.w.s. prilikom slanja Muaza ibn Džebela r.a. u Jemen, kada mu je rekao:

”Ti ćeš doći narodu od Ehlul Kitabija (kršćana i židova), pa ih pozovi u svjedočenje da nema drugog božanstva sem Allaha i da sam ja Allahov poslanik. Ako se odazovu (pokore) tome, poduči ih da im je Allah naredio pet namaza u toku svakog dana i noći. Ako se odazovu (pokore) tome poduči ih da im je Allah naredio obaveznu sadaku (zekat) koja se uzima od njihovih bogataša i dijeli se njihovim siromašnim…” (Muslim)

 

d) Da onaj ko izgovori šehadet, može isti poništiti svojim djelima nakon toga, svjedoči nam i postupak Ebu Bekra r.a. koji se borio nakon smrti Poslanika s.a.w.s. protiv plemena i ljudi koji su izgovorili šehadet u vrijeme Poslanika s.a.w.s., a zatim nakon njegove smrti, počinili djela kojim su negirali taj šehadet.

Bitke koje je Ebu Bekr r.a. vodio protiv tih plemena učenjaci i historičari su nazvali ”Hurubul Murtedin” – Ratovi protiv otpadnika, kao što to navodi Ibn Abdul Ber, rhm. (El-Istizkar, 3/213):

”A otpadništvo (nakon Poslanika s.a.w.s.) se desilo na tri načina:

1 – Plemena koja su se vratila obožavanju kipova;

2 – Plemena koja su se odazvali Musejlemi Lažnom poslaniku, u Jemami

3 – Plemena koja su odbili dati zekat,…misleći da je to bila obaveza samo u vrijeme Poslanika s.a.w.s.”

Kada je Ebu Bekr r.a. spremio vojsku, koju će uputiti protiv plemena koja su odbila dati zekat, Omer r.a. je citirao hadis Poslanika s.a.w.s: ”Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kažu La ilahe ilallah. Pa ko kaže La ilahe illallah sačuvao je od mene svoj imateka i svoj život, osim sa pravom, a račun će polagati kod Allaha.” (Buharija i Muslim)

Dio prethodnog hadisa ”Osim sa pravom”, znači kazna ubistvom, i to objašnjava drugi hadis:

”Krv muslimana, koji svjedoči da nema drugog božanstva sem Allaha i da sam ja Njegov poslanik, je zabranjena, osim u tri slučaja: ženjeni bludnik, ubica i otpadnik od vjere odmetnik od džemata.” (Bilježi Tirmizija, hasenu-sahih)

Pa je Ebu Bekr r.a. shvatio ovaj propis bolje od Omera r.a., smatrao je da je negiranje obaveze zekata stvar koja negira šehadet, tj. taj je otpadnik od vjere, zato je rekao: ”Vallahi, borit ću se protiv svakoga ko napravi razliku između namaza i zekata (u obaveznosti)” (El-Istizkar, 9/224)

 

VAŽNO: Prijethodna tačka treba biti upozorenje svakom nosiocu šehadeta da treba dobro naučiti značenje šehadeta, naučiti i sprovesti u djelo sve ono što šehadet traži od nas, kao i naučiti i kloniti se svih stvari koje ruše šehadet.

 

3. Značenje šehadeta

Šehadet se sastoji iz dva dijela:

1 – La ilahe illallah (Nema božanstva sem Allaha)

2 – Muhameden resulullah (Muhammed je Allahov Poslanik)

 

4. Značenje La ilahe illallah

Prvi dio šehadeta La ilahe illallah ima dva temlja (rukna), i bez jednog od njih šehadet nije ispravan.

1 – Prvi rukn je La ilahe, tj. odricanje od svih božanstava mimo Allaha. Ovo negiranje (odricanje) biva u 4 stvari, kao što kaže šejh Muhammed ibn Abdulwehab:

a) Negiranje božanstava, tj. svih onih koji se mimo Allaha obožavaju smatrajući da su ta božasntva u mogućnosti pribaviti ljudima neku korist, i otkloniti neku štetu od njih.

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

”Zar vi, zaista, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?” Reci: “Ja ne tvrdim.” Reci: “Samo je On – Bog, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge Njemu ravnim.” (El-En’am, 19.)

b) Negiranje Taguta: a to je sve ono što se obožava mimo Allaha, i time je zadovoljno. Rekao je Uzvišeni:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu se klanjajte, a kumira (Taguta) se klonite!” (An-Nahl, 36)

c) Negiranje Endada, a Endad je sve što se voli više od Allaha dž.š. i čija ljubav odvraća od Islama:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ

”Ima ljudi koji su mjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha.” (Al-Baqara, 165)

d) Negiranje Erbaba, a Erbabi su oni koji dozvoljavaju ono što je Allah zabranio, i zabranjuju ono što je Allah dozvolio, i pozivaju ljude da ih slijede u tome:

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ

”Oni, pored Allaha, bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje…” (Et-Tevba, 31.)

Kaže Poslanik s.a.w.s. u tumačenju ovog ajeta: ”Oni im dozvoljavaju haram, i zabranjuju halal, pa ih slijede u tome…” (Bilježe Ahmed i Tirmizi)

 

2 – Drugi rukn je illallah (osim Allaha), tj, potvrđivanje božanstva samo Allahu dž.š.

A to je potvrđivanje ove 4 gore navedene stvari samo Allahu dž.š.

 

5. Značenje Muhammedun resulullah

Značenje drugog dijela šehadeta je sljedeće:

– Priznavanje njegovog, s.a.v.s., poslanstva

– Ubjeđenje da je Muhammed, s.a.v.s., Allahov rob i da on sam ne posjeduje nikakva svojstva božanstva.

Ovaj dio šehadeta od nas traži sljedeće stvari:

– Vjerovanje u ono o čemu nas je Poslanik s.a.v.s., obavijestio,

– Pokoravanje u onome što nam je naredio,

– Nepribližavanje onome što nam je zabranio i upozorio na njega,

– Neobožavanje Allaha, subhanehu ve te’ala, osim onako kako je to on činio i kako nam je naredio.

 

6. Šartovi (uslovi ispravnosti) šehadeta La ilahe illallah, Muhamedun resulullah:

Šartova (uslova ispravnosti) dva šehadeta ima 7:

 

Prvi šart: El ‘Ilm – Znanje

Znanje izgovora, značenja, i onoga što ga ruši.

فاعلم أنه لا إله إلا الله

”Znaj da nema drugog božanstva osim Allaha.” (Sura Muhammed, 19.)

Rekao je Poslanik s.a.w.s.: ”Ko umre sa znanjem da nema drugog božanstva sem Allaha dž.š. ući će u džennet.” (Bilježi Muslim)

 

Drugi šart: El Jekin – Ubjeđenje

Ubjeđenje u ove riječi i u njihovo značenje, bez imalo sumnje.

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا

”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju…” (El-Hudžurat, 15.)

Rekao je Poslanik s.a.w.s.: ”Ešhedu en la ilahe illallah we eni resulullah, neće Allah zabraniti džennet robu koga sretne sa ovim riječima u koje ni malo ne sumnja.” (Muslim)

 

Treći šart: El Kubul -Prihvatanje

Prihvatanje značenja ovih riječi i svega onoga što od nas zahtjevaju, bez da čovjek bilo šta od ovoga odbije, posebno iz oholosti.

Rekao je Uzvišeni:

إنَّهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا اللهُ يستكبرُون

”Kad im se govorilo: ”Samo je Allah Bog!” – oni su se oholili.” (As-Saffat, 35.)

 

Četvrti šart: El Inkijad – Potpuna predaja i poslušnost

Predaja i poslušnost u svemu što ove riječi od nas zahtjevaju:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ

”Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela…” (An-Nisa, 125.)

 

Peti šart: Es Sidk – Iskrenost u srcu i djelima

To jest da ovo ne budu riječi samo na jeziku, već da i djela budu potvrda tome a i ono što je u srcu.

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: ”Nema toga ko posvjedoči da nema božanstva sem Allaha i da je Muhammed NJegov rob i poslanik, iskreno iz srca, a da ga Allah neće zabraniti vatri.” (Buharija i Muslim)

 

Šesti šart:El Ihlas

To jeste da u ovom svjedočenju nema primjesa širka.

Rekao je Uzvišeni:

 

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

”A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju (ibadet čine), da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju…” (Al-Bajina, 5.)

 

Sedmi šart: El Mehabe – Ljubav

Ljubav prema ovim riječima, prema onome što od nas traže, ljubav prema onima koji su sljedbenici ovih riječi, i mržnja prema onome što je suprotno ovim riječima.

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: ”Tri stvari kod koga se nađu osjetiće slast imana: ”Da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od svega ostalog, da voli nekoga samo u ime Allaha, i da mrzi da se vrati u nevjerstvo, nakon što ga je Allah izbavio iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru.” (Buharija i Muslim)

(Izvor šartova šehadeta: ”Skraćena verzija Me’aridžul Kubula” od Muhammeda ibn Sa’ida El-Kahtanija, str. 119. – 122.)

Napomena: Neki od učenjaka dodaju još dva uslova:

a) Negiranje svega što se obožava mimo Allaha dž.š., a dokaz tome navode hadis kojeg bilježi imam Muslim: ”Ko kaže La ilahe illallah i zanegira ono što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv biva zabranjena, a konačan račun će polagati kod Allaha dž.š.” (Gore navedena knjiga od El-Kahtanija)

b) Da se umre na tome

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s: ”Nema toga roba koji kaže: La ilahe illallah, a zatim umre na tome, a da neće ući u džennet.” (Buharija i Muslim)

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments