Friday, June 21, 2024
HomeAktuelnoSkraćeno pisanje salavata i selama

Skraćeno pisanje salavata i selama

Od uveliko proširenih grešaka koje čine pisci, prevodioci i slični njima jeste i skraćeno pisanje salavata i selama prilikom spomena Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako to oni obično pišu: „(a.s.) ili (s.a.v.s.).“

Abdullah b. Džibrin, rahmetullahi alejh, rekao je: „Ovakav postupak je pogrešan i pored toga što je uveliko proširen u knjigama savremenika. Ispravno je spominjanje salavata i selama na Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u potpunosti kako bi ga u potpunosti pročitao čitalac i kako bi pisac i čitalac zadobili nagradu za to, za razliku od simbola koje će čitalac ili preskočiti ili ih tako i pročitati samo kao simbole.” (Medželletu jemanijje, br. 469.)

Bin Baz, rahmetullahi ‘alejh, je rekao: „Propisano je da se piše u potpunosti kako nam je naredio Allah, subhanehu ve te’ala, da u potpunosti i donosimo salavat i selam na njega, kako bi ga proučio čitalac prilikom čitanja. Ne priliči da se salavat i selam na Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, svede na pisanje slova (s) ili (sal’am) i sličnih simbola koje koriste pojedini pisci, jer je u tome suprotstavljanje Allahovoj, subhanehu ve te’ala, naredbi spomenutoj u Njegovoj Časnoj Knjizi: ‘I donosite salavat na njega i selame mu šaljite!’ (Prijevod značenja El-Ahzab, 56.) Čitalac -ako se u potpunosti ne piše- ili ne primjećuje te simbole ili ne zna o čemu se radi. A pojedini islamski učenjaci su prezirali te simbole i upozoravali na njih. Ibnu Salah, rahmetullahi alejh, u svojoj Mukaddimi rekao je: ‘Na onome koji traži znanje iz hadisa je da ustrajava u pisanju salavata i selama nakon spomena Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i da mu ne bude teško spomenuti ga uvijek kada god spomene i njegovo ime. U tome je, doista, velika korist za one koji traže znanje iz hadisa, a ko bude nemaran prema tome, bit će uskraćen velikog dobra.’ Hamza el-Kettani, rahmetullahi ‘alejh, pripovijeda da je samo nakon spomena Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pisao salavat i nije pisao i selam. Vidio je Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, u snu gdje mu je rekao: ‘Šta ti je pa ne upotpunjuješ salavat na mene?’ ‘Nakon toga -kaže Hamza- nikada nisam spomenuo Vjerovjesnika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a da nisam napisao i salavat i selam.’ Sujuti, rahmetullahi ‘alejh, u svome djelu „Tedribu ravi” je rekao: ‘Pokuđeno je ograničavanje samo na salavat ili samo na selam zbog riječi Svevišnjeg Allaha: -I donosite salavat na njega i selame mu šaljite!- (Prijevod značenja El-Ahzab, 56.) Kao što je pokuđeno i pisanje simbola od jednog ili dva harfa. Naprotiv, treba se pisati u potpunosti.'” (Medžmu’u fetava li šejh Bin Baz, 2/396. skraćeno)

Sujuti, rahmetullahi alejh, spominje: „Kaže se da je onome koji je prvi puta napisao salavat i selam simbolima odsječena ruka.” (Tedribu ravi, 2/77.)

Prof. Hajrudin Ahmetović

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments