Friday, May 24, 2024
HomeOstali tekstoviALLAHOV POSLANIK, sallallahu alejhi we sellem, UZOR SVIM MUŽEVIMA

ALLAHOV POSLANIK, sallallahu alejhi we sellem, UZOR SVIM MUŽEVIMA

Brak nije igra i zabava, prolazno uživanje, kratkotrajna veza, puko zadovoljavanje svojih strasti, već je brak velika odgovornost, težak emanet; potreban je velikog strpljenja, zalaganja i odricanja, blagosti i mudrosti, odlučnosti ali i samilosti, popuštanja i prelaženja preko grešaka.

Brak može opstati i u braku uživati može se samo ukoliko se brak shvati na ovakav način!

Ukoliko brak bude zasnovan od supruga muslimana i supruge muslimanke, Allahu pokornih robova, tada će brak biti velika Allahova blagodat, kako za njih same tako i za društvo zajednicu u kojoj žive.

Čak šta više u Kur’anu nalazimo da sklapanje braka, smiraj muža uz svoju suprugu, Uzvišeni Allah naziva Njegovim ajetom, dokazom. Kaže Uzvišeni Allah: „I od Njegovih (Allahovih) dokaza je taj što za vas, od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Prijevod značenja Er-Rum, 21.)

Kada dođe do sklapanja braka između vjernika i vjernice, očekivati je da njih dvoje grade čvrstu islamsku porodicu, u kojoj je samo dobro, kako za nju tako i za druge.

Uzvišeni Allah kaže: „U lijepom plodnom predjelu izniče svakovrsno bilje, Allahovom dozvolom, dok u nečistom i neplodnom izrasta s mukom.“ (Prijevod značenja El-E’araf, 58.)

Upravo zbog toga islam posvećuje veliku pažnju izgradnji islamske porodice. Porodica predstavlja osnovu svakog naroda. Prva je cigla od koje se gradi zajednica, pa ukolilo ta cigla bude jaka i čvrsta, toliko će biti jaka, čvrsta i napredna i zajednica i obrnuto.

Zasigurno, bez imalo sumnje, najbolji i najljepši brak koji je imao i kojim je živio bio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Danas imamo mnogobrojna pogrešna mišljenja, pogrešna razumije-vanja braka i odnosa među supružnicima, mnogo je žena muslimanki koje se žale na ophođenje svojih muževa muslimana; zato je neophodno govoriti o bračnom životu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako bismo se upoznali sa istinskim značenjem riječi Uzvišenog Allaha: „S njima lijepo živite!“ (Prijevod značenja En-Nisa, 19.)

I ovakav je slučaj ne samo s brakom već sa svakim segmentom našeg života; u svemu tome se moramo ugledati na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukoliko želimo sebi spas na dunjaluku i ahiretu, ukoliko želimo Allahovo zadovoljstvo!

Rekao je Uzvišeni Allah: „Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor; ali (on je najljepši uzor) samo za one koji se nadaju Allahu i Drugome svijetu i koji Allaha mnogo spominju!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 21.)

Također je rekao Uzvišeni Allah: „Reci: ‘Ako Allaha volite, onda mene slijedite pa će i Allah vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti a Allah mnogo prašta i milostiv je!’“ (Prijevod značenja Ali Imran, 31.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Svi iz moga ummeta će ući u Džennet, osim onoga koji odbije! Upitali su: ‘A ko će to odbiti, Allahov poslaniče?!’ Odgovorio je: ‘Ko mi se bude pokoravao ući će u Džennet, dočim, ko mi bude nepokoran, taj je odbio da uđe u Džennet.’“ (Buharija)

Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam najbolji mojoj porodici.” (Tirmizi, hadis sahih, Sahihu džami`a 3314. Albani)

www.islamske-nauke.com

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments