Sunday, April 14, 2024
HomeHadis danaHadis dana - iskrenost

Hadis dana – iskrenost

Prenosi Ibn-Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu, i zaista, dobročinstvo vodi ka Džennetu. Čovjek će neprestano govoriti istinu i držati se iskrenosti sve dok ne bude upisan kod Allaha da je iskren. Čuvajte se laži, zaista, laž vodi u griješenje, i zaista, griješenje vodi u vatru. I čovjek će neprestano lagati i držati se laži sve dok ne bude upisan kod Allaha da je lažljivac.[1]

 

         Kratki komentar hadisa:

         U hadisu je sugestija da onom ko se trudi da govori istinu da mu iskrenost postaje prirodna odlika, a onom ko namjerno laže i drži se laži, laž postaje prirodna odlika, i da se sa vježbanjem i sticanjem određenih osobina te osobine ustaljuju, bile one dobre ili loše. Ovaj hadis je dokaz važnosti osobine iskrenosti, te da ona vodi čovjeka u Džennet, i dokaz je koliko je laž ružna osobina i da ona vodi čovjeka u vatru.

 

         Smjernice:

  1. Iskrenost je pohvalna moralna osobina na koju islam podstiče.
  2. Od upute islama je da se čovječiji govor slaže sa onim što mu je u srcu.
  3. Iskrenost je najljepši put za spas na dunjaluku i ahiretu.
  4. Iskren mu’min je drag Allahu i ljudima.
  5. Ukazivanje prijateljima da je iskrenost put spasa na dunjaluku i ahiretu.
  6. Treba reći istinu kada učitelj pita o razlogu nemarnosti u pisanju zadaće.
  7. Laž je ružna osobina koju je islam zabranio.
  8. Vadžib je dati savjet onom ko laže da ostavi laž.
  9. Laž je put koji vodi u vatru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Buharija (5/2261), broj 6094, Knjiga o adabima, poglavlje: Riječi Uzvišenog: “O vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni”, i Muslim (4/2013), broj 2607, Knjiga o dobročinstvu, održavanju rodbinskih veza i adabima, poglavlje: Zabrana laži i pojašnjenje laži koja je dozvoljena.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments