Friday, June 14, 2024
HomePitanja i odgovoriKako da postupi osoba koja je džunup i ne okupa se prije...

Kako da postupi osoba koja je džunup i ne okupa se prije sehura

Kako da postupi osoba koja je džunup i ne okupa se prije sehura

Pitanje:

Ako žena zanoći džunup u ramai:anu s namjerom da ustane . prije sehura i okupa se te zapostiti taj dan, ali nije ustala na sehur i samim tim nije ni zapostila, mora li napostiti taj dan?

Odgovor:

Aiša i Ummu Selema ·prenose da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvitao džunup, imavši odnos s jednom od svojih žena, potom se okupao i postio.”1 U jednom ~rugom predanju koje su prenijele Aiša i Ummu ·selema stoji: “Poslanik; sallallahu alejhi ve sellem, u ra·mazanu je osvitao džunup od spolnog odnosa, a ne od polucije u snu, a potom postio.”2 Jedan je čovjek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Allahov Poslaniče, dočekujem sabah-namaz džunup, mogu li postiti?” Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio mu je: “/ mene zatekne sabah-namaz· a džunup sam, pa postim. “3 U Mali kovom predanju stoji dodatak: “…i okupam se, pa postim.” Ibn Abbas, Ebu Hurejre i Abdullah
b. Mes’ud nisu smatrali problematičnim post onog čovjeka koji osvane džunup.731 Dakle, samo kupanje nije sporno, većje sporno pitanje nijjeta, po jednom mišijenju. Budući da je ta žene namjeravala postiti sijedeći dan, što se razumije iz postavljenog pitanja, post je ispravan, osim ako ta sestra nije postila taj dan, smatrajući da njen post nije ispravan, i tada mora napostiti taj dan i tražiti oprost od Allaha,
a Allah najbolje zna.
 
Dr. Safet Kuduzovič
"1 Buharija, 1926, Muslim, 1109.
"2 Muslim, 1109, Malik, 648. 
"3 Muslim, 1110, Malik, 647. 731 Ibn Ebu Šejbe, 9575, 9581 i 9571, i Abdurrezzak, 4/181, sa ispravnim lancima prenosilaca.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments