Thursday, May 30, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - četrnaesti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – četrnaesti ramazanski savjet

Ramazan je mjesec natjecanja u dobru

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

U blagoslovljenom mjesecu ramazanu vjernik treba požuriti s dobrim djelima ka Džennetu. Uzviše-ni Allah je rekao:

“I požurite ka oprostu svoga Gospodara i Džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i Zemlja, a koji je pripremljen za bogobojazne: one koji udjeljuju i u izobilju i u tegobi, i one koji savlađuju svoju srdžbu, i one koji praštaju ljudima.”

Požuri, ne kasni i ne odgađaj nijedno dobro djelo, a posebno djela spomenuta u prethodnom ajetu:

Udjeljuj na Allahovom putu, izdvoji od svog imetka u svako dobro djelo, i to kada si i u blagostanju i u oskudici. Ništa od dobra ne potcjenjuj i ne smatraj malim, ma kako to u očima ljudi izgledalo malo! Ne reci: “Malo zarađujem”, “Plata mi je mala”, već daj u sadaku, pa makar jednu marku.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ništa od sadake ne potcjenjujte, pa makar to bilo i pola datule.” Također je rekao: “Ništa od dobra ne potcjenjujte, pa makar da svoga brata sretnete s osmijehom na licu.”

Savladavaj svoju srdžbu, jer je to jedna od osobina onih koji žure ka oprostu svoga Gospodara i ka Njegovom Džennetu, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko savlada svoju srdžbu a u mogućnosti je da je ispolji, Allah će ga na Sudnjem danu pred svim stvorenjima pozvati da sebi odabere koju god hoće od hurija.”

Praštaj ljudima i ne sveti se radi sebe, ne uzvraćaj im istom mjerom, već pređi preko onoga što su ti učinili. To je osobina onih koji žure ka Džennetu i to su oni za koje Uzvišeni Allah kaže:

“Ko oprosti i popravi, takvog sigurno čeka na-grada kod Allaha.”

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sadaka neće nimalo umanjiti imetak i Svom robu koji drugima prašta Allah zbog tog praštanja neće povećati ništa drugo do njegov ponos, i nikada niko neće biti skroman radi Allaha a da ga Allah neće uzdignuti!”

Kada je Aiša, radijallahu anha, upitana o moralu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od-govorila je: “Nije govorio proste riječi, niti je dizao svoj glas po pijacama i nije uzvraćao na zlo zlim, već je praštao i prelazio preko učinjenog mu zla.”

Budi dobročinitelj, tj. čini što god možeš više dobrih djela, ali sa svjesnošću da te Allah nadgleda, pa sve to čini samo radi Njega Uzvišenog.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ihsan – dobročinstvo jeste da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, pa ako ne možeš tako, onda Ga obožavaj znajući da On tebe vidi.” Zar da ne postupiš tako, a Svevišnji Allah kaže da voli dobročinitelje:

“A Allah, uistinu, voli dobročinitelje.”

Prvo budi dobročinitelj prema sebi i svom namazu, tj. svoj namaz obavljaj sa svjesnošću da te Allah vidi, zna kada ustaneš da namaz obaviš, pa stoga svoje namaze obavljaj iskreno radi Njega Uzvišenog i u skladu sa sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zatim, budi dobročinitelj prema svim ljudima, pa i prema svim stvorenjima općenito. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Doista je Allah propisao da se čini dobročinstvo prema svemu, pa kada ubijate, lijepo ubijajte, pa i kada koljete životinje, lijepo ih zakoljite! Naoštrite svoj nož i olakšajte svojoj žrtvi.”

Požuri sa svakim dobrom, sa činjenjem svega što te približava Allahu, Njegovom oprostu i Njegovom Džennetu. Jedno od takvih djela jeste ispravno vjerovanje u Allaha i u Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer Uzvišeni Allah kaže:

“Natječite se do oprosta svoga Gospodara i Dženneta koji je prostran koliko su prostrana nebesa i Zemlja, a koji je pripremljen za one koji vjeruju u Allaha i u Njegovog Poslanika.”

Stoga se potrudi da istinski dokažeš svoj iman, odnosno svoje vjerovanje u Allaha i u Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izvršavajući ono što su ti naredili Allah i Njegov Poslanik, i kloni se svega onoga što ti su ti zabranili Allah i Njegov Poslanik. Nastoj da se što više približavaš Uzvišenom Allahu činjenjem dobrovoljnih djela. Ne zaboravi da se u ovom blagoslovljenom mjesecu otvaraju sva džennetska vrata, pa požuri i natječi se da uđeš na svaka od njih, tj. da činiš djela s kojima se ulazi na sva džennetska vrata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada nastupi ramazan, otvaraju se sva džennetska vrata, a zatvaraju se sva džehennemska vrata, i šejtani se vezuju u lance.”

Jedna od vrata Dženneta jesu i riječi: La havle ve la kuvvete illa billah, stoga nastoj da što više izgovaraš ove riječi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Kajsu b. Sa‘du b. Ubadi: “Zar ne želiš da te ne obavijestim o jednim od džennetskih vrata?” “Svakako (da želim)!”, reče Kajs, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “La havle ve la kuvvete illa billah.”

Drži se srednjih vrata Dženneta za koja Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Roditelj predstavlja srednja džennetska vrata, pa pazi na svoje roditelje ili ih ostavi!”

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvišenim Allahom!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments