Tuesday, May 28, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - devetnaesti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – devetnaesti ramazanski savjet

Ramazan je mjesec oslobađanja od Vatre

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan je mjesec oslobađanja od džehennemske vatre. Stoga, kako bi to postigao, brate:

Obračunavaj svoju dušu svaki dan dok postiš: jesi li sačuvao svoj post od onoga što ga kvari i što umanjuje njegovu vrijednost, poput ogovaranja, laži i lažnog svjedočenja. Preispituj svoju dušu u pogledu obaveznih namaza i u pogledu njihovog obavljanja u džematu. Vjernik koji ustrajava u postu, obavljanju obaveznih ibadeta i ostavljanju zabranjenih djela, takav, Allahovom dobrotom, postiže oslobađanje od džehennemske vatre. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada nastupi prva noć ramazana… i Allah oslobađa od džehennemske vatre i to svake noći!”

Znaj, Allahov robe, ti živiš i radiš na ovom dunjaluku i jedan si od dvojice: ili si onaj čija će ga djela osloboditi džehennemske vatre, ili onaj čija će djela biti razlog njegovog boravka u Vatri. Zato, požuri da se oslobodiš Vatre prije nego što ti nastupi smrt, jer tada nikome, pa ni tebi, kajanje ništa neće koristiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čistoća je pola imana! Riječi el-hamdulillah pune Mizan – vagu na Sudnjem danu, dok riječi subhanallahi vel-hamdu-lillahi ispunjavaju sve između nebesa i Zemlje! Namaz je svjetlo! Sadaka je jasan dokaz! Strpljenje je svjetlo! A Kur’an je dokaz za tebe ili protiv tebe! Svaki čovjek trguje sa svojom dušom, pa ili je oslobodi ili je osudi na kažnjavanje.”

Poduči se tevhidu, ispravnom vjerovanju u Allaha i Njegovu jednoću, i ispovijedaj ga u svom životu. Poduči se propisima čistoće i prakticiraj ih tokom svog života! Neka ti jezik bude vlažan od izgo-varanja riječi: subhanallah, vel-hamdulillah! Ustrajavaj u obaveznim namazima i obavljaj ih u džematu, a zatim ustrajavaj u obavljanju dobrovoljnih namaza u svojoj kući. Koliko možeš, udjeljuj iz svoga imetka u svakoj situaciji, i kada si u blagostanju i kada si u siromaštvu, i znaj da sadaka nimalo neće umanjiti tvoj imetak. Kreni putem strpljenja, jer samo ćeš tako moći prelaziti mnogobrojne prepreke u ovom dunjalučkom životu, jer sabur će ti osvjetljavati put! Druži se što je god moguće više s Kur’anom, Allahovom knjigom: čitaj je, proučavaj i postupaj u skladu s njenin propisima i uputama. Post koji prate iskreno ispoljavanje tevhida, spominjanje Allaha – zikr, obavljanje namaza u džematu, učenje Kur’ana – sasvim sigurno, uz Allahovu dozvolu, oslobađa vjernika od Vatre.

Mjesec ramazan je mubarek, blagoslovljen mjesec, njegovo je vrijeme dragocjeno, stoga trudi se da ga što više provedeš u pokornosti Uzvišenom Allahu, kako danju tako i noću, a posebno u zadnjoj trećini ramazana čije su noći najbolje noći u godini. U noći klanjaj noćni namaz, upućuj svome Gospodaru dovu, traži od Allaha oprosta za svoje grijehe, iskreno Mu se pokaj za svoja loša djela, okreni se svome Gospodaru u potpunosti.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Naš Uzvišeni Gospodar spušta se svake noći, u njenoj zadnjoj trećini, na dunjalučko nebo i govori: ‘Ima li nekoga da Mi dovi pa da mu uslišam dovu? Ima li nekoga da traži nešto od Mene pa da mu to i dam? Ima li nekoga da traži oprosta od Mene pa da mu i oprostim?’”

Ramazan je prilika koju onaj ko je propusti nikako ne može nadoknaditi, zato ne budi nemaran u pogledu ramazana. Od prve ramazanske noći budi odlučan i ustrajan! Budi od iskrenih pokajnika i povratnika svome Gospodaru! Budi od onih koji će postojano tragati za spasom od Allahove kazne, koji će žudjeti za Allahovom milošću, Njegovim oprostom i zadovoljstvom! Kloni se svih grijeha: upropaštavajućih, velikih i malih! Svoj jezik i sve ostale organe dobro čuvaj i poštedi svakog zla, i u ramazanu i nakon ramazana! Ne dozvoli da duša i njeni prohtjevi upravljaju tobom, pa da budeš upropašten i na dunjaluku i na ahiretu! Ne zaboravi riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Dunjaluk je zatvor za vjernika, a džennet za nevjernika.”

Razmišljaj, Allah ti se smilovao, o svom ishodu na Sudnjem danu!

Prof Harudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments