Tuesday, May 28, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - dvadeset drugi ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – dvadeset drugi ramazanski savjet

Najbolje noći u godini

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Dragi brate, nastupilo je zadnjih deset dana ramazana, a to su posebni dani u kojima treba povećati činjenje dobrih djela i intenzivirati ibadet, naročito u noćima, jer to su najbolje noći u godini. Kako bi ih najbolje iskoristio, upućujem ti ove savjete:

Potrudi se da u ovih zadnjih deset ramazanskih dana povećaš činjenje dobrih djela. U hadisu koji prenosi Aiša, radijallahu anha, navodi se da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjih deset dana ramazana više trudio u činjenju ibadeta nego u ostalim danima.”

U ovih zadnjih deset dana ramazana posveti se ibadetima poput obavljanja namaza, učenja Kur’ana, zikra, sadake i ostalih dobrih djela. Odvoji se i od svoje supruge u postelji kako bi se što više posvetio ibadetu. U hadisu koji prenosi Aiša, radijallahu anha, navodi se da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pritegnuo bi svoju odjeću (ne bi prilazio ženama) i noći bi oživljavao ibadetom i budio i svoju porodicu.”

Zato i ti, brate, ovih zadnjih deset noći ramazana oživi namazom, zikrom, učenjem Kur’ana jer je i tvoj voljeni Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako postupao. Probudi svoju suprugu, majku, djecu da iskoriste ove noći u činjenju ibadeta Allahu.

Ako si u mogućnosti, provedi ovih deset dana u itikafu ili makar neke od njih, odvoji se u mesdžidu radi ibadeta Svevišnjem Allahu, namaza, zikra, učenja Kur’ana.

Vodi računa o ovih deset dana, odnosno noći, jer je u njima Lejletul-kadr koja je bolja od hiljadu drugih noći i po tome se ove noći izdvajaju u odnosu na druge ramazanske noći.

Pripazi se da ne protračiš ovih deset noći u bezvrijednim stvarima! Vjernice na vrijeme neka ispune potrebe domaćinstva, kako bi se, u deset zadnjih dana ramazana, zajedno s cijelom porodicom posvetile ibadetu.

Znaj da je najvažniji ibadet u zadnjih deset noći ramazana noćni namaz, stoga namazom oživi ove noći. Na tom namazu uči što je god moguće više i na kijamu, i na rukuu i na sedždi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji namaz je onaj na kojem se dugo stoji.”

Zalaži se u činjenju dobrih djela u ovih deset noći više nego u ostalim noćima mjeseca ramazana, posveti se ibadetu. Imam Ahmed bilježi u Musnedu hadis koji prenosi Aiša, radijallahu anha, i u kojem se navodi da je rekla: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u prethodnih dvadeset noći (ramazana) klanjao bi i spavao, ali kada bi nastupila zadnja trećina, pritegnuo bi svoju odjeću (ne bi prilazio ženama) i noći provodio u namazu.”

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvišenim Allahom!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments