Wednesday, April 17, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - dvadeset osmi ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – dvadeset osmi ramazanski savjet

Mjesec ramazan privedi kraju sa iskrenim pokajanjem

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Blagoslovljeni mjesec ramazan privedimo kraju sa iskrenim pokajanjem Uzvišenom Allahu, jer to Sve-višnji Allah traži od nas:

“I svi se Allahu pokajte, o, vjernici, da biste postigli ono što želite.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također nam je naredio tevbu – pokajanje, rekavši: “O, ljudi, činite tevbu Allahu!”

Obaveza je pokajati se odmah nakon grijeha i nije dozvoljeno odgađati pokajanje. Ako bi čovjek odgodio pokajanje, tada bi bilo potrebno i da se pokaje zbog tog odgađanja.

Zato, brate, sestro, požurite da se pokajete za svoje grijehe prije nego što vam dođe smrtni čas. Znajte da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kojem su oprošteni svi grijesi, rekao: “O, ljudi pokajte se Allahu, zaista Mu se ja kajem u jednom danu stotinu puta.”

Kada se ovoliko za svoje grijehe kajao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kojem su bili oprošteni svi grijesi, onda smo mi preči da požurimo sa tevbom. Ne odgađajmo svoje pokajanje, već nastojmo da se kajemo i tražimo oprost za svoje grijehe svakog dana i po stotinu puta, kao što je to činio i naš voljeni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Tevba ima svoje uvjete ispravnosti.

Prvi uvjet ispravnog pokajanja jeste da bude iskreno, samo radi Allaha, tražeći Njegovu nagradu i strahujući od Njegove kazne. O iskrenosti Allah kaže:

“A naređeno im je da samo Allaha obožavaju i da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz uspostavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.”

Drugi uvjet ispravnog pokajanja jeste da se vjernik pokaje za grijeh koji je učinio, prezirući to što je upao u grijeh. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kajanje je tevba.”

Treći uvjet ispravnog pokajanja jeste trenutno ostavljanje grijeha koji se činio. Ovo je slučaj ako se prekršilo samo Allahovo pravo, tj. ako je vjernik učinio grijeh samo prema Allahu, međutim, ukoliko se prekrši i ljudsko pravo, učini se nepravda nekom od ljudi, tada je neophodno iskreno se pokajati zbog narušenog Allahovog prava i namiriti učinjenu nepravdu zbog narušenog ljudskog prava i tražiti halala od dotične osobe.

Četvrti uvjet ispravnog pokajanja jeste čvrsta odluka da se nikada više neće vraćati tom grijehu. Ukoliko bude neodlučan u ostavljanju grijeha, makar i tvrdio da je učinio tevbu, u tom slučaju njegova je tevba neispravna.

Peti uvjet ispravne tevbe jeste da se vjernik pokaje u roku u kojem se tevba prima, a vrijeme tevbe svakog pojedinca ograničeno je ili njegovom smrću ili nastupanjem Sudnjeg dana.

O tome govore sljedeći šerijatski tekstovi:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “U trenutku kada se pojavi troje, čovjeku neće koristiti iman ako nije prije vjerovao ili ako nije u imanu zaradio dobro djelo: izlazak sunca sa zapada, pojava Dedžala i izlazak životinje iz zemlje.”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko se pokaje prije izlaska sunca sa zapada, Allah će primiti njegovu tevbu.”

O neispravnosti tevbe prilikom nastupanja smrti, Uzvišeni Allah kaže:

“Uzaludno je kajanje onih koji čine loša djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: ‘Sad se zaista kajem!’, a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista Allah prima tevbu roba sve dok mu duša ne dođe do grkljana.”

Kada se ispune spomenuti uvjeti ispravne tevbe, tada će ona biti nesuha, a to je tevba koju Uzvišeni Allah traži od nas kada kaže:

“O, vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane. ‘Gospodaru naš’, govorit će oni, ‘učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš.’”

Kada se na ovakav način pokajemo Uzvišenom Allahu za svoje grijehe i prijestupe, tada će naša tevba rezultirati prelijepim plodovima:

– Allah njome briše grijehe, kao što kaže Uzvišeni Allah:

“Reci: ‘O, robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj ko se pokaje za svoje grijehe isti je kao i onaj koji nema grijeha.”

– Uzvišeni Allah neizmjerno se obraduje se tevbi Svoga roba, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Allah se više obraduje tevbi nekog od vas nego što se neki od vas obraduje kada nađe svoju izgubljenu devu.”

– Svom robu koji se iskreno pokaje za svoje grijehe i popravi se, Uzvišeni će Allah njegova loša djela zamijeniti dobrim. O tome Uzvišeni Allah kaže:

“Onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.”

Zato, brate, sestro, neka pokajanje za grijehe bude sastavni dio vašeg svakodnevnog života! Zar ne vidite koliko je Svevišnji Allah milostiv?! Zar ne vidite kako nam daje vremena da se pokajemo?! I zar ne vidite šta nam sve s pokajanjem daje! Zato, često u dovi učimo ono što je učio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer si Ti uistinu, Onaj koji prima pokajanje i koji je milostiv!”

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments