Sunday, June 23, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - dvadeseti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – dvadeseti ramazanski savjet

Lejletul-kadr

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

U zadnjoj trećini blagoslovljenog mjeseca ramazana nalazi i Lejletul-kadr, tj. Noć kadra, odabrana i izuzetno vrijedna noć. Neke od odlika Lejletul-kadra jesu sljedeće:

Lejletul-kadr je blagoslovljena, mubarek noć, kao što kaže Uzvišeni Allah:

“Mi smo Kur’an počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći i Mi, uistinu, opominjemo! U toj noći se svaki mudri posao riješi po zapovijedi Našoj! Mi smo doista slali poslanike!”

Toj blagoslovljenoj noći pripada posebno mjesto i položaj, veličina i ugled kao što Allah kaže:

“Mi smo Kur’an počeli objavljivati u Noći kadra.”

Riječ kadr u arapskom jeziku ima značenje ugleda, položaja i veličine. Pa, kako da ovoj blagoslovljenoj noći ne pripada ugled i posebnost kada se u njoj svaki mudri posao riješi, tj. odredi sve što će se desiti u narednoj godini.

U ovoj blagoslovljenoj noći nalazi se mnogo raznolikog dobra, zato je ona vrednija od hiljadu drugih noći, kao što Svevišnji Allah kaže:

“Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci.”

U Noći kadra spuštaju se meleki, a oni se spuštaju samo donoseći dobro, blagoslov i milost, kao što kaže Uzvišeni Allah:

“Meleki i Džibril spuštaju se u njoj…” – a i meleki su Allahovi robovi koji Mu danonoćno čine ibadet.

“A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu čine ibadet, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.”

U ovoj noći je sigurnost za svakog vjernika i spas od svega čega se pribojava. Ta sigurnost ogleda se u mnoštvu opraštanja grijeha i oslobađanja od Vatre. Zato je ta sigurnost određena i obuhvata samo vjernike jer se oprost grijeha i oslobađanje od Vatre postižu samo vjerovanjem u Uzvišenog Allaha i pokoravanjem samo Njemu. Uzvišeni Allah kaže:

“Spas, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane!”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govori o odlikama ove noći: “Ko provede Noć kadr u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”

Riječi “vjerujući i nadajući se”, znače: vjerujući u Allaha, subhanehu ve te‘ala, i u nagradu koju je Allah pripremio za one koji ovu noć provedu u ibadetu tragajući i nadajući se postizanju nagrade. Dakle, nagradu opraštanja grijeha postići se svi vjernici koji Noć kadra provedu u ibadetu bez obzira da li znali da je to Noć kadra ili ne, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, za postizanje ove nagrade nije postavio uvjet da vjernik mora znati da je noć u kojoj ibadeti na ovakav način – Noć kadra.

Noć kadra nalazi se u zadnjoj trećini ramazana, zbog riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Tražite Lejletul-kadr u zadnjih deset noći ramazana.”

Zato, brate, sestro, tragajte za ovom noći, potrudite se da sve ove neparne noći zadnje trećine ramazana provedete u ibadetu.

Noć kadr najvjerovatnije se nalazi u neparnim noćima, a ne u parnim, zbog riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset noći ramazana.” Međutim, kako se kod nas često ne zna početak ramazana, jer ga malo ko ustanovljava na ispravan način, tako da se uvijek sumnja da li se jedan dan ramazana izostavio ili se ispravno zapostilo, ili se možda jedan dan više posti, stoga se vjernik treba truditi da sve noći zadnje trećine ramazana provede u ibadetu. Ako pak nisi u stanju, onda barem u ibadetu provedi neparne noći, po mišljenju onoga koga slijediš u određivanju početka mjeseca ramazana.

Ako izostaviš intenzivno činjenje ibadeta u prve tri noći zadnje trećine ramazana ili taj ibadet svedeš na obavljanje samo osnovnog i obaveznog, tada se potrudi da to nadoknadiš u preostalih sedam noći, zbog hadisa Ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem se spominje da su pojedini ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, usnili da se Lejletul-kadr nalazi u sedam zadnjih noći, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je Noć kadr zadnjih sedam noći (ramazana), pa ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći.” Muslim bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tražite je u zadnjih deset noći, pa ukoliko neko od vas oslabi i malaksa, onda neka ne dozvoli da bude savladan u sedam preostalih noći.”

Stoga, ako propustiš da pojačaš svoj ibadet u ovim noćima, ne budi nemaran i ne dozvoli da propustiš činjenje ibadeta u dvadeset petoj, dvadeset sedmoj i dvadeset devetoj noći mjeseca ramazana, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tražite je u devet zadnjih noći, u sedam zadnjih noći i u pet zadnjih noći.”

Od sedam zadnjih neparnih noći, učenjaci kažu da je najvjerovatnije da se noć Lejletul-kadr nalazi u dvadeset sedmoj noći, zbog riječi Ubejja b. Ka‘ba, radijallahu anhu: “Tako mi Allaha! Ja znam koja je to noć koju nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da provedemo u ibadetu. To je dvadeset sedma noć!”

Međutim, Noć kadr ne ograničava se na određenu noć tokom svih godina, već se mijenja, tako da, na primjer, jedne godine bude dvadeset sedme noći, druge godine dvadeset pete noći i tako, slijedeći Allahovu volju i Njegovu mudrost.

Hafiz Ibn Hadžer, rahmetullahi alejhi, kaže: “Najispravnije mišljenje jeste da se Noć kadr nalazi u zadnjih deset noći i to u neparnim noćima, i ona se mijenja iz godine u godinu.”

Dok tragaš za ovom noći u zadnjoj trećini mubarek mjeseca ramazana, nastojeći da u njoj učiniš što više ibadeta, često dovi svome Gospodaru na sedždi: “Allahumme inneke ‘Afuvvun, tuhibbul-‘afve, fa‘fu ‘anni! – Allahu moj, doista si Ti Onaj koji prašta, voliš opraštanje, pa oprosti i meni!” Majka vjernika Aiša, radijallahu anha, upitala je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta misliš, kada bih znala koja je to noć Lejletul-kadr, šta bih učila u toj noći?” Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Reci: ‘Allahumme inneke ‘afuvvun kerimun, tuhibbul-‘‘afve, fa‘fu ‘anni! – Allahu moj, doista si Ti Onaj koji prašta i koji je plemenit, voliš opraštanje pa oprosti i meni!’”

Postoje znakovi koji ukazuju na noć Lejletul-kadr, a neki od njih jesu i oni koji se spominju u hadisu Ubejja, radijallahu anhu: “Od njenih znakova jeste da se sunce ujutro pojavi bijelo, svijetlo, ne rasprostirući svoje zrake.”

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvišenim Allahom!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments