Saturday, April 13, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - osamnaesti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – osamnaesti ramazanski savjet

Ramazan je mjesec napredovanja u dobru

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan je mjesec dobrih djela, mjesec približavanja Uzvišenom Allahu, mjesec hizmeta i rada za Allahovu vjeru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upravo je u ovom mjesecu vodio velike bitke, osvajanja i oslobađanja, a također i njegovi ashabi. Međutim, šta je s nama? Šta mi činimo u mjesecu ramazanu? Koliko mi radimo za Allahovu vjeru i mimo ramazana, a naročito u ramazanu? Kome mi koristimo?

Stoga, kako bi, kao vjernik, bio korisniji i sebi i drugima, potrudi se u ovom mjesecu ramazanu:

da se iskreno pokaješ Uzvišenom Allahu za svoje grijehe i prijestupe. Neka se znakovi tvoga popravka primijete u tvom govoru, u tvojim djelima, u tvom jelu i piću, tvom imetku! Govori samo dobro! Nastoj da većina tvoga govora bude zikr, spominjanje Uzvišenog Allaha! Kada šutiš, neka tvoja šutnja bude ispunjena razmišljanjem o Allahovim stvaranjima! Jedi i pij samo što je dozvoljeno, kako bi se time jačao za ibadet svome Gospodaru! Udjeljuj i troši svoj imetak samo u dobre i korisne svrhe! Druži se samo s ljudima od kojih ćeš imati ahiretske koristi, s ljudima koji te podsjećaju na Allaha i drugi svijet! Povedi računa o odgoju svoje porodice, supruge i djece!

Znaj, onaj koji se iskreno pokaje Uzvišenom Allahu, on svoja djela time uljepšava. Rekao je Allah:

“Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra dje-la čine, Allah će njihova loša djela u dobra pro-mijeniti, a Allah prašta i samilostan je.”

Nastoj da u ramazanu, ali i nakon njega, živiš novim životom koji će biti protkan boljim poznavanjem vjere, tako što ćeš više čitati literaturu islamskog sadržaja, više prisustvovati islamskim predavanjima, učiti i proučavati Allahovu Knjigu, i sve to nastojati primijeniti u praksi, koliko si doista u mogućnosti, kako bi tvoj život doista bio novi, drugačiji i bolji, tražeći time samo Allahovo zadovoljstvo, ono što se nalazi samo kod Njega Uzvišenog. Znaj da je samo takav život istinski život! To je Džennet na dunjaluku, ko ne kroči u dunjalučki džennet, taj neće ući ni u Džennet na ahiretu! Svevišnji Allah kaže:

“Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milo-sti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.’”

Vrati se sunnetu svoga vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i praktikuj ga u svom životu! Ne odstupaj se od njega ni koliko treptaj oka! Počni od tevhida – iskrenog ispovijedanja Allahove jednoće, shvati ovaj temeljni princip i sprovodi ga onako kako ga je sprovodio i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Nakon tevhida, poduči se namazu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on rekao: “Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam!”

Nakon namaza, upoznaj se sa ostalim ibadetima i načinom na koji ih je obavljao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i tako se postavi prema cjelokupnom znanju: izučavaj ga i primjenjuj u praksu.

Također se upoznaj i sa sunnetom – praksom pravednih halifa: Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, jer je i njihov sunnet također sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je Vjerovjes-nik, alejhis-salatu ves-selam: “Onaj koji bude živio nakon mene, doživjet će mnoga razilaženja! Pa držite se moga sunneta i sunneta mojih upućenih i pravednih halifa! Prihvatite to i čvrsto se držite toga, kao kad kutnjacima nešto uhvatite!”

Kako bi bio na uputi, sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, daj mu prednost nad riječima drugih, ma ko oni bili. Rekao je Uzvišeni Allah:

“Reci: ‘Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!’ A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje, pa ako mu budete poslušni, bit ćete na Pravom putu; a Poslanik je jedino dužan da jasno obznani.”

Također je rekao Svevišnji:

“Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje.”

Slijedi svog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u svemu, pa i u pozivu u dini-islam. Neka ti uvijek na umu budu riječi Uzvišenog Allaha:

“Reci: ‘Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim.’”

Kada god naučiš nešto iz Kur’ana i sunneta, potrudi se da to ispravno i pravilno shvatiš, nastoj da znanje o temeljima vjere stječeš pred učenim ljudima, a da to zatim dostaviš i do drugih ljudi jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dostavite od mene pa makar jedan ajet.”

Ako si imućan ili ako imaš imetka koji prelazi tvoje potrebe, udijeli ga u ramazanu siromasima, jetimima, udovicama i drugim ugroženim kategorijama. Ali, stavi sebi u obavezu da svoje dobročinstvo nastaviš i poslije ramazana: ni tada nemoj zaboraviti da postoje oni kojima je potrebna tvoja finansijska pomoć. Odvoji dio svog imetka i za širenje Allahove vjere: pomozi održavanje halki, kružoka na kojima se podučava Allahovoj Knjizi. Ne zaboravi riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji od vas je onaj koji se poduči Kur’anu, a nakon toga druge podučava njemu.”

Svako od nas u stanju je da učini djelo za koje će nagradu dobijati i nakon svoje smrti. Svako od nas u mogućnosti je da dâ trajnu sadaku čiji će mu sevapi stizati i nakon smrti. Možemo kupiti i podijeliti nekoliko brošura, letaka ili drugog materijala islamskog sadržaja, možemo ugraditi nekoliko svojih cigli u neku od džamija, ili u domove za nezbrinute, za jetime, iznemogle i stare, možemo dovesti vodu do onih kojima je potrebna, negdje popraviti put i sl.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada čovjek umre, prekidaju se i njegova djela, osim u tri slučaja: ako je iza sebe ostavio trajnu sadaku, znanje koje će koristiti drugima, i dobrog i čestito dijete koje će za njega upućivati dovu!”

Nakon mjeseca ramazana nastavi postiti dobrovoljni post: ponedjeljkom i četvrtkom, na dan Ašure, ili makar tri dana u mjesecu, kako bi imao nagradu cjeloživotnog posta, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dana posta u svakom mjesecu, od ramazana do ramazana, to je kao cjeloživotni post.”

Molim Allaha da nas učini Svojim pokornim i ustrajnim robovima!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments