Hadis dana

Hadis dana – zabrana ogovaranja

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Znate li šta je gibet?” Kažu: “Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” Kaže: “Da spomeneš svoga brata po onom što ne voli.” “A šta ako je istina ono što kažem o mom bratu?”, neko reče. Kaže: “Ako je istina to što kažeš, ogibetio si ga, a ako nije istina, potvorio si ga.“[1]   Značenje manje poznatih riječi: potvorio

Hadis dana – zabrana prošenja bez potrebe

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prosi od ljudi da bi se obogatio, zaista on prosi žeravicu, pa nek prosi malo ili nek prosi puno.”[1] Biografija ravije: Abdurrahman  ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam u godini Bitke na Hajberu, tj. 7. god. po Hidžri. Stalno je bio uz Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, nastojeći da što više stekne

Hadis dana – zabrana prošenja bez potrebe

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prosi od ljudi da bi se obogatio, zaista on prosi žeravicu, pa nek prosi malo ili nek prosi puno.”[1] Biografija ravije: Abdurrahman  ibn Sahr ed-Devsi, radijallahu anhu, je plemeniti ashab. Primio je islam u godini Bitke na Hajberu, tj. 7. god. po Hidžri. Stalno je bio uz Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, nastojeći da što više stekne

Hadis dana – islamski adabi jedenja

Kaže Omer ibn Ebi-Seleme: “Bio sam pod skrbništvom Allahovog Poslanika, salalahu alejhi ve sellem (i jednom kada smo jeli) uzimao sam rukom hranu sa svih krajeva zdjele. Pa mi reče: ‘O mladiću, reci bismillah, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe.‘”[1]          Biografija ravije: Omer ibn Ebi-Seleme ibn Abdulesed el-Mahzumi je plemeniti ashab, majka mu je Ummu Seleme, žena Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Rođen je druge

Hadis dana – islamski adabi jedenja

Kaže Omer ibn Ebi-Seleme: “Bio sam pod skrbništvom Allahovog Poslanika, salalahu alejhi ve sellem (i jednom kada smo jeli) uzimao sam rukom hranu sa svih krajeva zdjele. Pa mi reče: ‘O mladiću, reci bismillah, jedi desnom rukom i jedi ono što je ispred tebe.‘”[1]          Biografija ravije: Omer ibn Ebi-Seleme ibn Abdulesed el-Mahzumi je plemeniti ashab, majka mu je Ummu Seleme, žena Poslanika, sallahu alejhi ve sellem. Rođen je druge

Hadis dana – iskrenost

Prenosi Ibn-Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Budite iskreni, zaista, iskrenost vodi ka dobročinstvu, i zaista, dobročinstvo vodi ka Džennetu. Čovjek će neprestano govoriti istinu i držati se iskrenosti sve dok ne bude upisan kod Allaha da je iskren. Čuvajte se laži, zaista, laž vodi u griješenje, i zaista, griješenje vodi u vatru. I čovjek će neprestano lagati i držati se laži sve dok ne

Hadis dana – odgovornost u povjerenju

Kaže Ibn-Omer, radijallahu anhuma: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Svi ste vi pastiri i svi će te biti pitani za svoje stado. Muškarac je pastir u svojoj porodici i biće pitan o svom stadu. Žena je pastirica u kući njenog muža i biće pitana o svom stadu. Sluga je pastir u imetku njegovog gospodara i biće pitan o svom stadu. I svi ste vi

Hadis dana – zabrana nemimeta

Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zar nećete da vas obavijestim šta je ‘iddatu (ujed)? To je nemimet, govorkanje među ljudima.“[1]            Značenje manje poznatih riječi: nemimet – prenošenje tuđeg govora s ciljem sijanja fesada među ljudima            Biografija ravije: Ebu-Abdurrahman Abdullah ibn Mes’ud je plemeniti ashab, jedan od prvih muslimana. Ubraja se među najplemenitije ashabe, i najučenije u fikhu

Hadis dana – zabrana varanja

Prenosi Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, idući pijacom naišao na gomilu hrane koja se prodaje, stavio je svoju ruku u tu gomilu i na prstima su mu ostali tragovi vlažnosti, pa reče: “Šta je ovo, vlasniče hrane?” Kaže: “Pokislo je, o Allahov Poslaniče.” Pa mu reče: “A zašto nisi pokvarenu hranu stavio iznad da je vide ljudi? Onaj ko vara nije od nas.” Biografija ravije: Abdurrahman

Hadis dana – Zabrana širka, neposlušnosti roditeljima i lažnog svjedočenja

Prenosi Ebu-Bekre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o najvećem velikom grijehu?” Rekli smo: “Svakako, Allahov Poslaniče” Kaže: “Činjenje širka Allahu (pridruživanje Allahu druga) i neposlušnost roditeljima“. Dok je ovo govorio bio je naslonjen sjedeći pa se ispravi i reče: “Zar ne, lažan govor i lažno svjedočenje“, i neprestano je to ponavljao tako da smo rekli kamo sreće da ušuti (suosjećajući