Wednesday, June 19, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - drugi ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – drugi ramazanski savjet

Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Post mjeseca ramazana veličanstveni je ibadet, stoga je neophodno da svaki musliman ovom ibadetu posveti maksimalnu pažnju.

Kada je u pitanju ramazanski post, ali i svaki drugi obavezni post, muslimanu je obaveza sljedeće: donijeti nijet, odnosno nanijetiti još navečer da će naredni dan ramazana postiti. Dakle, namjera za post mora se donijeti u toku noći, prije negoli nastupi zora u danu koji će se postiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj koji ne donese nijet noću, takvome nema posta.”

Stoga, kako se navodi u prethodnom hadisu, svaki vjernik dužan je u toku noći, prije nego što nastupi zora, da donese nijet za svaki dan posta, jer je svaki dan zaseban ibadet.

Ibn Munzir, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Islamski učenjaci su složni u mišljenju da je potpun post onoga koji svaku noć donosi nijet – odluku za post u mjesecu ramazanu i tako posti.”

Tokom ramazanskog posta svaki musliman obavezan je da se sustegne od svega što kvari post i to u vremenu od pojave prave zore do zalaska sunca i sve to radi Uzvišenog Allaha, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Djela se vrednuju prema namjerama!”

Postupci i radnje koji utječu na ispravnost posta i kojih se postač treba kloniti tokom ramazanskog posta jesu sljedeće:

Prvo, spolni odnos, i ovo je najveći prijestup koji se može učiniti tokom posta i koji, ukoliko se učini, nosi sa sobom ogroman grijeh. Ukoliko ga počine musliman i muslimanka, obaveza im je da se pokaju Uzvišenom Allahu i da se iskupe za taj prijestup, kao što se navodi u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku koji je u ramazanskom danu imao odnos sa svojom suprugom naredio da u svrhu iskupa oslobodi roba, zatim, nakon što to nije mogao učiniti, naredio mu je da posti dva mjeseca uzastopno, pa, kada ni to nije mogao učiniti, onda mu je naredio da nahrani šezdeset siromaha.

Drugo, vjernik se mora čuvati svojevoljnog, namjernog izbacivanja sperme, odnosno ejakulacije, odnosno svega onoga što bi moglo dovesti do ovog čina, poput: poljupca, zabavljanja, samozadovoljavanja i sl. Uzvišeni Allah rekao je u hadisi-kudsijju da vjernik tokom posta: “…ostavlja svoju hranu, piće i svoje strasti samo zbog Mene, tj. Allaha.”

Što se tiče muškarca koji može kontrolirati i obuzdati svoje strasti, njemu nije zabranjen ni poljubac ni zabavljanje sa suprugom, niti sami ti postupci utječu na ispravnost njegovog posta. Aiša, radijallahu anha, rekla je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao je tokom posta poljubiti (neku od svojih supruga) i znao je zabavljati se sa svojom suprugom, ali je on od svih vas najviše mogao kontrolirati svoje strasti.”

Što se tiče poluciranja u snu, odnosno izlaska sperme u snu tokom dana, takav postupak ne kvari post, jer do njega nije došlo svojevoljno.

Treće, konzumiranje hrane i pića. Tokom posta ostavlja se jelo i piće zbog riječi Uzvišenog Allaha:

“…jedite i pijte sve dok ne budete mogli razliko-vati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći…”

Četvrto, namjerno povraćanje. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Koga nadvlada povraćanje, takav ne mora napostiti taj dan, ali ko namjerno izazove povraćanje, on mora napostiti taj dan.”

Ibn Munzir, rahimehullahu te‘ala, rekao je: “Svi islamski učenjaci jednoglani su u mišljenju da namjerno povraćanje kvari post.”

Peto, namjera, odluka da će se prekinuti post, tako da, ukoliko vjernik i vjernica čvrsto odluče tokom dana da će prekinuti post, u tom slučaju njihov je post pokvaren, makar i ne posegnuli za hranom i pićem, jer je nijet, odluka, namjera da će se postiti od zore do zalaska sunca, jedan od temelja ramazanskog posta, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Djela se vrednuju prema namjerama!”

Šesto, nastupanje menstrualnog ili postporođajnog ciklusa – nifasa. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada žena dobije menstruaciju, tada ne klanja i ne posti.”

Vjernik i vjernica, tokom ramazanskog posta, moraju se čuvati svega prethodno spomenutog i voditi računa o tome da bilo šta od spomenutog ne učine svojevoljno, namjerno. Ukoliko nešto od spomenutog učine iz zaborava, iz neznanja ili prisile, to neće utjecati na ispravnost njihovog posta i tada trebaju samo nastaviti da poste. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko zaboravi da je postač, pa jede i pije, neka nastavi sa svojim postom, to ga je Allah nahranio i napojio.”

Uspjeh i postojanost daje samo Uzvišeni Allah!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments