Wednesday, May 29, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - prvi ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – prvi ramazanski savjet

Doček plemenitog mjeseca ramazana

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam ne-ka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan blagoslovljen je mjesec i svaki musliman treba težiti i nastojati da ga provede u či-njenju dobrih djela i svemu što ga približava Uzviše-nom Allahu, a isto tako treba se kloniti svih loših djela, svega što ga udaljava od Svevišnjeg Allaha.

Svaki vjernik sa velikom željom i radošću treba dočekati mjesec u kojem mu Uzvišeni pruža prilike da zasluži nebrojene počasti i blagodati, a u tome će mu pomoći prakticiranje sljedećih savjeta:

U ovom blagoslovljenom mjesecu posveti se činjenju mnogobrojnih dobrih djela, tražeći njima samo Allahovo zadovoljstvo i nastoj takav biti od prve ramazanske noći jer se bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi prva noć mjeseca ramazana, šejtani i nepokorni džini povežu se u lance, sva džehennemska vrata se zatvore i nijedna od njih se ne otvaraju, dok se sva džennetska vrata otvaraju i nijedna od njih se ne zatvaraju, a glasnik poviče: ‘O, ti koji tragaš za dobrim djelima, pristupi…’”

U drugom predanju navodi se: “I svake večeri glasnik doziva: ‘O, ti koji tražiš dobro, požuri! O, ti koji tražiš zlo, sustegni se!’”

Odazivaj se ovom glasniku svake večeri, zalaži se da danonoćno šalješ samo dobra djela na svoj ahi-ret! Životni vijek je kratak, a odlazak s dunjaluka svi-ma nam je blizu. Allah zna hoćeš li doživjeti sljedeći ramazan ili ne, stoga, nastoj da se približiš svome Gospodaru čineći što više dobrih djela: učenjem Kur’ana, zikrom – čestim spominjanjem Uzvišenog Allaha riječima: subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu ekber; čestim upućivanjem dove svome Gospodaru, udjeljivanjem milostinje potrebnima, traženjem da se čine dobra djela, a ostave loša, podučavanjem drugih ljudi dobru, čišćenjem svoga srca, jezika i udova, traženjem šerijatskog znanja, pozivanjem Allahu, subhanehu ve te‘ala, širenjem sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, podučava-njem drugih Kur’anu i svakom korisnom djelu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji ljudi jesu oni koji su najkorisniji drugim ljudi-ma!”

U ovom blagoslovljenom mjesecu ramazanu vrati se svojoj duši i obračunaj se s njom, preispitaj se prije negoli ti smrt dođe, svoja djela vagaj prije nego što ti budu vagana, pripremi se za Dan velikog izlaganja kada nijedno djelo neće biti skriveno. Omer, radijallahu anhu, rekao je: “Svodite obračun sami sa sobom prije nego što (nastupi vrijeme glavnog) obračuna! Vagajte svoja djela prije nego što vam budu vagana! Danas vam je mnogo lakše da se obračunavate nego što će vam to biti sutra!”

U ramazanu, mjesecu natjecanja u dobrim djelima, pokaj se Uzvišenom Allahu iskrenim pokajanjem. Naš Gospodar, Allah, subhanehu ve te‘ala, svi-ma nam se obratio riječima:

“O, vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu is-kreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo…”

Neka tvoje pokajanje od svih grijeha bude iskreno, radi Uzvišenog Allaha; pokaj se iskreno iz straha od Allaha, nadajući se Njegovom oprostu, a zatim pristupi činjenju dobrih djela i ne vraćaj se više lošim djelima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Onaj koji se pokaje od grijeha kao da i nema grijeha!”

Vjerniku koji se iskreno pokaje za svoja loša djela, Uzvišeni Allah ta loša djela pretvara u dobra djela, kao što kaže Svevišnji:

“Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra dje-la čine, Allah će njihova loša djela u dobra pro-mijeniti, a Allah prašta i samilostan je.”

U ovaj blagoslovljeni mjesec ramazan uđi čvrsto i odlučno, visokih ambicija, neopisive želje za blizinom svoga Gospodara! Dosadašnji nemar zamijeni žurnim i neodloživim činjenjem dobrih djela koja vode do Dženneta i podizanja stepena u njemu, kao i djela koja štite od Džehennema i traženjem zaštite od Allahove kazne. Probudi se iz sna! Svoje srce oživi čestim spominjanjem Uzvišenog Allaha, kreni ka Njegovoj milosti i ogromnoj nagradi! Na dunjaluk gledaj kao na prolaznost:

“…život na ovome svijetu samo je varljivo nasla-đivanje.”

Budi od onih koji će se čuvati dunjaluka i njegovih varljivih užitaka i od onih koji će žudjeti za ahiretom koji jejedino vrijedan i vječan! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dunjaluk je sladak i privlačan! I Allah će vas dovesti na njega da vidi kako ćete postupati! Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena! Doista su prvu smutnju (među) Israilovim potomcima uzrokovale žene!”

U časnom ramazanu udalji se od svakog vida zla! Udalji se od mjesta i skupova gdje se čine grijesi, loša i razvratna djela! Udalji se od skupova gibeta i nemimeta, psovke i pogrde, i svakog govora koji srdi Uzvišenog Allaha! Ne zaboravi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…a glasnik poviče: ‘O, ti koji tragaš za dobrom, pristupi! O, ti koji tragaš za zlom, sustegni se!’”

Postojanost i uspjeh daje samo Uzvišeni Allah!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments