Saturday, April 13, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - dvadeset šesti ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – dvadeset šesti ramazanski savjet

Mjesec zatvaranja svih džehennemskih vrata

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan je u punom smislu blagoslovljeni mjesec, u kojem se otvaraju sva vrata Dženneta, pa je u njemu i olakšano činjenje dobra; zatvaraju se sva vrata Džehennema, pa je u njemu teže učiniti zlo, a i šejtani se vežu u lance. Zato, brate, sestro, Allah nam se svima smilovao:

Udaljite se od džehennemske vatre dok su sva njena vrata zatvorena. Udaljite se od svih grijeha, srčanih, verbalnih i tjelesnih! Nadgledajte svoju dušu! Pooštrite kontrolu nad sobom! Sada vam je to mnogo lakše jer zatvorena su vrata džehennemska na kojima stoje pozivači u nju!

Znajte da su razlozi ulaska u Vatru mnogobrojni, a dijele se na dvije grupe:

– Djela koja svoga počinioca uvode u Džehennem i zbog kojih vječno ostaje u džehennemskoj vatri. To su djela velikog širka – mnogoboštva, velikog nevjerstva, licemjerstva u ubjeđenju, i sva djela koja izvode čovjeka iz islama.

Svevišnji Allah rekao je:

“Uistinu, onome koji učini širk Allahu, Allah će mu zabraniti Džennet i njegovo boravište bit će Džehennem, a nevjernici neće imati pomagača.”

“Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: ‘U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo’, i žele da između toga nekakav stav zauzmu – oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.”

“Uistinu, licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš moći pomagači naći.”

– Djela zbog kojih njihov počinilac zaslužuje da uđe u Vatru. To su djela velikih grijeha koja, ako ih Uzvišeni Allah ne oprosti, bivaju razlogom privremenog ulaska u Džehennem, dakle, ne vječnog boravka u njemu. Primjer takvih djela jeste varanje podanika, kako kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sel-lem: “Nema roba kojem Allah dâ upravu nad podanicima pa umre a varao je svoje podanike, da mu Allah neće zabraniti Džennet.” Ovo se odnosi na nadležnost nad drugim ljudima, ali i na odgovornost čovjeka u pogledu porodice, zbog hadisa Ibn Omera, radijallahu anhuma, koji kaže da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: “Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado!”

Također, jedan od velikih grijeha jeste i kamatno poslovanje, kao što kaže Uzvišeni:

“O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite.”

Jedan od velikih grijeha jeste i jedenje imetka jetima, kako kaže Allah, subhanehu ve te‘ala:

“Oni koji bez ikakvog prava jedu imetke siročadi – doista jedu ono što će ih u Vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti.” Jetim je dijete čiji je otac umro prije nego što je ono postalo punoljetno.

I slikanje onoga što ima dušu također je jedan od velikih grijeha, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaki slikar (kipar, vajar) će u Vatru! U svaku sliku koju je nacrtao bit će udahnuta duša koja će ga kažnjavati u Džehennemu.” U verziji koju bilježi Buhari navodi se: “Ko god naslika sliku (onoga što ima dušu), Allah će ga kažnjavati sve dok on ne udahne dušu u tu sliku, a nikada je neće (moći) udahnuti.”

Velikih je grijeh i duga odjeća kod muškaraca, odjeća koja prelazi članke. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Odjeća vjernika treba da dose-že do mišića potkoljenice, ili do pola potkoljenice, ili do članaka. A sve što bude duže od toga, to će biti u Vatri.”

Postoje i drugi veliki grijesi čijem se počiniocu prijeti džehenneskom kaznom, stoga ih se klonimo, Allah nam se svima smilovao!

U namazu, prije predavanja selama, tražite utočište kod Uzvišenog Allaha od svih grijeha, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas završi sa zadnjim tešehuddom, neka zatraži utočište kod Allaha od četvero: od džehennemske kazne, od kaburske patnje, od kušnje života i smrti, i od kušnje Dedžala.”

Brate, sestro, čuvajte se spomenutih djela koja vode u Vatru, poduzmite uzroke i činite djela koja će vas udaljiti od Vatre i usmjeriti putem kojim ćete uspjeti ući u Džennet.

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments