Thursday, May 30, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - osmi ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – osmi ramazanski savjet

Vrijednosti noćnog namaza u ramazanu

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Klanjanje noćnog namaza propisano je Kur’anom i sunnetom. Tako Uzvišeni Allah, opisujući one koji ustaju noću da klanjaju namaz, kaže:

“…i oni koji svoje noći provode pred svojim Gospodarom na sedždi i kijamu.”

Također je Uzvišeni Allah rekao:

“Njihovi se bokovi postelja lišavaju i oni dozivaju svoga Gospodara iz straha i nade, i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo, oni udjeljuju. Stoga, nijedna duša ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju zbog onoga što rade.”

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o najboljem namazu, nakon obaveznih namaza, odgovorio je da je to “namaz u dubokoj noći!”

Noćni namaz u mjesecu ramazanu jeste teravih-namaz. Stoga, svaki vjernik treba se potruditi da u mjesecu ramazanu klanja noćni namaz, tj. teravih-namaz.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio nam je klanjanje noćnog namaza u mjesecu ramazanu. Aiša, supruga Allahovog Poslanika, o tome kazuje: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je jednu večer u mesdžidu i za njim su klanjali neki ljudi. Nakon toga, klanjao je i sljedeću večer i broj ljudi se povećao. Zatim su se i treću ili četvrtu večer ljudi okupili, ali Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izašao da klanja. Ujutro, kada se probudio, rekao je: ‘Vidio sam da ste se i sinoć okupili, pa me nije spriječilo da izađem pred vas ništa drugo osim bojazan da vam se ovaj namaz neće propisati (kao obavezan).’”

Teravih-namaz treba klanjati čvrsto vjerujući u Uzvišenog Allaha i u ono što je On obećao Svojim robovima koji mjesec ramazan provedu u ibadetu očekujući obećanu nagradu samo od Njega Svevišnjeg! U toku klanjanja teravih-namaza, strogo vodi računa o tome da od sebe otkloniš želju da te drugi vide i primijete u džamiji, dakle, pripazi se pretvaranja i uljepšavanja namaza radi drugih. Budeš li teravih-namaz klanjao iskreno, radi Allaha, i očekivao nagradu samo od Njega Uzvišenog, ako Allah da, dobit ćeš ono što Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, spominje u hadisu: “Ko provede ramazan klanjajući namaz, vjerujući i nadajući se (nagradi), bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”

Teravih-namaz nema određeni broj rekata kojeg se vjernik mora strogo pridržavati. Dakle, vjernik koji dođe u džamiju na teravih-namaz klanjat će onoliko rekata koliko klanja i imam i neće napuštati džamiju prije imama. Ukoliko bude klanjao teravih-namaz onoliko rekata koliko klanja i imam, te večeri upisat će mu se nagrada koju spominje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko klanja sa imamom sve dok imam ne završi, upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć.

Ukoliko imam klanja jedanaest rekata ili trinaest rekata i uči duže na rekatima, onda vjernik treba slijediti tog imama i ne napuštati teravih-namaz sve dok ga imam ne privede kraju. Aiša, radijallahu anha, upitana je o namazu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ramazanu, pa je odgovorila: “U ramazanu, a i izvan ramazana, nije klanjao više od jedanaest rekata.”

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, noćni namaz sastojao se od trinaest rekata.”

Najbolje bi bilo kada bi imam klanjao teravih-namaz dva po dva rekata, predajući selam nakon sva-a dva rekata i završavajući s jednim rekatom vitr-namaza, kako ne bi otežao klanjačima.

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, između jacija-namaza i sabah-namaza klanjao bi jedanaest rekata. Predavao bi selam nakon svaka dva rekata i klanjao bi jedan rekat vitra.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je za noćni namaz: “Noćni namaz klanja se dva po dva rekata, pa kada se neko od vas poboji da će nastupiti zora, neka klanja jedan rekat, što će mu biti vitr i čime će neparnim učiniti broj rekata koje je klanjao.”

Ukoliko klanjač iz određenih razloga izostavi teravih-namaz u džamiji i klanja kod kuće sâm, u tom slučaju može klanjati vitr-namaz od pet, sedam ili devet rekata, s tim da će sve rekate klanjati uzastopno bez sjedenja, izuzev u slučaju kada klanja vitrnamaz od sedam i devet rekata, tada će sjediti nakon šestog, odnosno nakon osmog rekata i proučiti sve potrebno, ali neće predati selam, već će ustati na sledeći zadnji rekat i nakon njega sjediti, proučiti sve što se uči na sjedenju (tešehudu) i predati selam, jer je tako postupao i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Lijepo je učiti što duže u namazu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolji namaz jeste onaj na kojim se najduže uči!”

Imam – onaj koji predvodi ljude u teravih-namazu, treba strogo voditi računa o tome da ne klanja brzo tako da to dovede klanjače do gubitka smirenosti i koncentracije. Tokom klanjanja namaza imam treba polahko učiti ajete, razmišljati o njima, zastajati kod određenih ajeta, što će učiniti da njegovo učenje Kur’ana djeluje ljepše i emotivnije, i to će ostaviti traga na klanjače i njihova srca.

Ženama je dozvoljeno da prisustvuju teravih-namazu u džamiji, ukoliko nema bojazni da bi njihovo prisustvo moglo prouzrokovati neku smutnju kako njima tako i drugim klanjačima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (da posjećuju) Allahove mesdžide!”

Za razliku od muškaraca, ženama se preporučuje da stanu u zadnje safove i da napuste džamiju odmah nakon predaje selama.

Uspjeh i postojanost samo su sa Uzvišenim Allahom!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments