Friday, June 14, 2024
HomeRamazanOsjeti blagodati ramazana - sedmi ramazanski savjet

Osjeti blagodati ramazana – sedmi ramazanski savjet

Odlike ramazanskog posta

Sva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mnogobrojne su odlike i vrijednosti ramazanskog posta. Imajući to u vidu, neophodno je da svaki vjernik vodi brigu o svom postu, da mu posveti maksimalnu pažnju kako bi postigao nagrade koje su obećane za ovaj vrijedni ibadet. Neke od odlika ramazanskog posta jesu sljedeće:

Allah oprašta grijehe vjerniku koji posti ramazanski post. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko (is)posti ramazan vjerujući i nadajući se (nagradi), bit će mu oprošteni prethodni grijesi.” Također je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, razlog su opraštanja grijeha koji se počine između njih, ako se izbjegnu veliki grijesi.”

Nagrada za post je posebna, nikome od ljudi nije poznata i Allah za post neizmjerno nagrađuje, što se može zaključiti iz riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Svevišnji Allah kaže: ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta! Post je Moj i Ja nagrađujem za njega!’”

U predanju koje bilježi imam Muslim navodi se: Svako čovjekovo djelo pripada njemu i ono se uvećava od deset do sedam stotina puta, osim posta. Post, doista, pripada Meni i Ja za njega nagrađujem. Čovjek sputava svoje strasti i ostavlja hranu radi Mene!”

Zadah iz usta postača Allahu je ljepši od mirisa miska. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača Allahu je ljepši od mirisa miska.”

Postač ima dvije radosti, koje u hadisu pojašnjava Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Postač ima dvije radosti: kada se iftari, raduje se svome iftaru, i kada sretne svoga Gospodara, radovat će se svome postu.”

Post je štit i pregrada od džehennemske vatre, kako kaže Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: “Post je štit!”

Post će se zauzimati za postača na Sudnjem danu. Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post i Kur’an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: ‘Gospodaru, ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao hranu i sputavao strasti, pa primi moje zauzimanje za njega!’ Kur’an će reći: ‘Ja sam bio razlog zbog kojeg je ostavljao spavanje noću, stoga primi moje zauzimanje za njega!’ I njihovo zauzimanje bit će primljeno.”

Jedna od džennetskih vrata jesu i vrata Rejjan na koja će u Džennet ući samo postači. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bude postio, bit će pozvan s vrata Er-Rejjan.”

Također je rekao: “U Džennetu se nalaze jedna vrata koja se zovu Er-Rejjan. Na Sudnjem danu kroz njih će u Džennet ulaziti samo postači i niko više! Kada se poviče: ‘Gdje su postači?’, postači će ustati i samo će oni ući. Kada oni uđu, vata će se zatvoriti i niko na njih više neće moći ući!”

Za samo jedan dan posta na Allahovom putu, Uzvišeni Allah udaljit će tog vjernika od Džehennema na razdaljinu koja iznosi koliko sedamdeset godina, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Koji god vjernik bude postio samo jedan dan na Allahovom putu, Allah će zbog toga udaljiti džehennemsku vrućinu od njegovog lica (na razdaljinu od) sedamdeset godina.” Ovdje je potrebno napomenuti da neki učenjaci kažu da se ova nagrada odnosi samo na vjernika koji posti isključivo u džihadu, odnosno na Allahovom putu, dok drugi smatraju da ta nagrada obuhvata svakog iskrenog postača, bez obzira bio u džihadu ili ne.

Uzvišeni Allah daje uspjeh i postojanost!

Prof Hajrudin Ahmetović

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments